Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost:

OZV č.3 - 2016 o likvidaci KO, + Příloha č.2 - 2016 k OZV č.3 - 2016_KO


Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o zajištění veřejného pořádku

1.1.2017


 1.7.2010

Obecně závazná vyhláška obce 1/2013 Provozní řád dětského hřiště. 13.4.2008

Obecně závazná vyhláška č.1 / 2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunílních odpadů

 

6.6.2016

Obecně závazná vyhláška č.3/2012 o místních poplatcích. Poplatek za užívání veřejného prostranství. 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška obce Ondratice č. 1/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 15.11.2007
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích ze psů 1.1.2011

Obecně závazná vyhláška_č.1/2012_Požární řád obce Ondratice

26.3.2012

 

 

Důležité zákony

 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák .č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce

2016

* Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 11.3.2016

* Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 3.6.2016

* Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 12.8.2016

* Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 19.10.2016

* Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 16.12.2016

2015

* Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 18.12.2015

* Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 9.11.2015

* Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 9.10.2015

* Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 3.7.2015

* Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 29.5.2015

* Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 6.3.2015

 

 

2014 

*Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 14.3.2014

*Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 30.5.2014

*Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 3.7.2014

*Výpis usnesení ze uasedání zastupitelstva 5.9.2014

*Výpis usnesení z Ustavujícího zasedání ZO 7.11.2014

*Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 19.12.2014

 

 

2013

* Výpis usnesení ze zasedání 20.12.2013

* Výpis usnesení ze zasedání 15.11.2013

* Výpis usnesení ze zasedání 27.9.2013

* Výpis usnesení ze zasedání 15.7.2013

* Výpis usnesení ze zasedání 14.6.2013

* Výpis usnesení ze zasedání 22.3.2013

 

2012

  * Výpis usnesení ze zasedání_28.12.2012

  *  Výpis usnesení ze zasedání_23.11.2012

  *  Výpis usnesení ze zasedání_7.9.2012

  *   Výpis usnesení ze zasedání_15.6.2012

  *   Výpis usnesení ze zasedání_23.3.2012

 

2011

2010

2009

 

Jednací řád obe 

Výběrová řízení

 • nejsou vloženy žádné dokumenty