Obec Ondratice
Obec Ondratice
Obec Ondratice
Ondratice

Obecní úřad Ondratice

+420 582 370 228

ou@ondratice.cz

Úřední hodiny:
Po: 08:00-12:00, 13:00-16:00
St:  08:00-12:00, 13:00-16:00
          Individuálně po telefonické dohodě.

Kronika obce

Kronika obce Ondratice se začala psát dne l. října roku 1923 a jsou v ní zachyceny události od roku 1918, ale i údaje starší tak kolem roku 1870.
Tehdejší první kronikář pan Jakub Možný zapsal i historii naší obce a to od doby , kdy byla první písemná zmínka o vzniku Ondratic tj.od roku
1348. Tehdy koupil biskup Jan Volek dva dvory v Ondraticích a daroval je klášteru pustiměřskému. Tento zmíněný panský dvůr byl zrušen v 18. století. Tenkrát se obyvatelé zabývali drobným zemědělstvím a též výrobou kolomazi.

Ondratice jsou obec, která se rozkládá na úpatí posledních výběžků Drahanské vysočiny v údolí nevelkého potoka  zvaný Ondratický, který vyvěrá ze studánky u mohutného buku v  "Křenici" a vtéká do potoka  v Brodku zvaného "Broděnka". Ondratice patřily v dřívějších dobách k okresu Vyškov.
Části obce jsou: severně "Familie", jižně "Chaloupky", pak západní část k rybníku a východní část směrem k Brodku.

( dobový náčtrtek obce )

Dobový záznam uvádí:
Podle sčítání lidu z roku 1921 jest domovních čísel 149 a obyvatelů je 737. Převážná část obyvatel se živí krejčovstvím, šijí se převážně vesty pro konfekční továrny do Prostějova. Přitim se lid zabývá i zemědělstvím.

Větších rolníků není mnoho. Jsou to: Možný Jakub čp. 14, Kovařík František čp. 37, Frys Josef čp. 13, Kvapil Theodor čp. 40, Kovařík Alfons čp. 9, Pučan Jakub čp. 36, Kořínek Karel čp. 8 a Kovařík Josef čp. 33.
Živnosti: v obci jsou 2 řezníci a to:  Lakomý Jakub čp. 126 a Kovařík Alfons čp. 9, pekař 1 a to: Bednář Tomáš čp. 132, obchodníci se smíšeným zbožím 3: Janeček Jan čp. 105, Rudolf Ondřej čp. 140 a Kovařík František /zvaný " u Martinů"/ čp. 110, dále jsou 2 hostince a to na čp. 15 tj. obecní hostinec a pronajímá se na 4 roky, na čp. 21 jest soukromý hostinec a majitelem jest Metoděj Dostál. Dále jsou 2 kováří: Lužný Jan čp. 49 a Ječmínek Jan čp. 83, stolař 1: Frys František čp. 27, obuvník 1: Pučan Peregrin čp. 51. Dále je to obchod s výrobky tabákovými (trafika) a to v čp. 147, majitelkou je Marie Kovaříková vdova po padlém vojínu Aloisu Kovaříkovi. Trafika jí byla udělena roku 1922. Předtím byly v obci 2 trafiky, každá před jedním hostincem. Obchod s máslem, tvarohem, vejci, drůbeží atd. provozují: Černý Cyril čp. 145, Bečicová Božena čp. 69, Polách František čp. 24 a Kabilka František čp. 97.

Uprostřed návsi jest zvonička, která byla obnovena a věží opatřena v roce 1898. Téhož roku 3.listopadu přivezen byl do ní nový zvon o váze 46 kg a je na něm nápis " V kříži spása"
První škola jednotřídní byla zřízena roku 1870 později rozšířena na dvojtřídní školu. (Pozn. stará škola stála tam kde je nyní budova hasičské zbrojnice a k ní přilehlé domky). Nová budova školy byla postavena v letech 1909 až 1910. Prvním učitelem na staré škole byl František Rumpl, jeho nástupcem byl učitel Florian Koutný, po něm to byl řídící učitel Leopold Skála.
V roce 1908 byl založen Čtenářsko-pěvecký spolek "Sušil"
V roce 1919 byla založena Tělocvičná jednota "Sokol"
V roce 1922 byl založen spolek katolických jinochů a dívek "Omladina"
V roce 1920 byla zřízena "Obecní knihovna", která byla umístěna ve škole, obec ročně přispívala 370,- Kč, knihy zaůjčil pro začátek spolek "Sušil", knihovna má 265 svazků, půjčuje se každou neděli odpoledne, knihovníkem jest řídeící učitel Leopold Skála.
V roce 1911 byla založena "Raiffeisenka" záloženský a spořitelní spolek. Úřadovna byla v hostinci čp. 21 a úřadovalo se v neděli odpoledne.
V roce 1919 bylo fi. Křižík nainstalováno v obci elektrické zařízení.
V roce 1903 byla dostavěna silnice z Ondratic do Brodku, s okolními obcemi je obec spojena polními cestami.
V roce 1899 zřídila obec studny u obecního hostince /nyní budova OÚ/ a u zvoničky s prům.hloubkou 26 metrů. Obecní studny jsou již dříve na různých místech v obci.

Kamenné kříže

na východní straně obce pod dědinou stojí kříž, který byl postaven v roce 1891,darovala jej panna Nepomucena Manková čp. 74
nad obcí na jižní straně byl postaven kříž v roce 1902 a nechal jej postavit Jan Pospíšil s manželkou z čp. 89
na "Skalkách"  na západní straně obce nechali postavit kříž Petr a Terezie Kvapilovi čp. 40 a to v roce 1907
nejstarším křížem je kříž na hranicích u obce Sněhotice, který nechal postavit v roce 1818 František Kovařík (pravděpodobně z čp. 120)
před zvoničkou stojí kříž postavený v roce
suchu P.Marie Lurdské nechal zhotovit a postavit v roce 1901 Jan Mucha, kolář z čp. 76

Buk v "Křenici" kde pramení ondratický potok je opatřen obrázkem sv. Veroniky. Neváže se k němu žádná zvláštní událost,ale v kronice je uvedeno, v roce 1864 a 1865 byl vykácen v těchto místech panský les a jistý sedlák z Hané, který onu část lesa  u studánky vlastnil nechal buk s obrázkem státi. Dříve byla Křenice osázena třešněmi.

V roce 1918 na počest vzniku republiky byla zasezena Lípa svobody /stojí u pomníku padlých/
V roce 1919 byl starostou obce zvolen Alfons Kovařík, řezník z čp. 9, jeho náměstkem byl zvolen Josef Frys, rolník z čp. 13
V roce 1920 panovala velká drahota a byl nedostatek potravin.
V roce 1921 se konalo sčítání lidu, v obci bylo napočítáno 737 obyvatel ( v roce 1910 to bylo 766 obyvatel.18. září projížděl Brodkem pan president T.G.Masaryk, který jel na Slovensko
V roce 1922 zemřel bývalý císař Rakousko-Uherské říše Karel a to 1.dubna na ostrově Madeira
V roce 1923 kronikářem se stává řídící učitel Leopold Skála
- veřejně se dražil obecní hostinec za roční nájem 6.900,- Kč a  nájemcem se stal Jan Hrabčík
- oheň v čp. 13 u Jakuba Možného vznikl při mlácení obilí, shořela mlátička, obilí  a některé nřadí. Škoda byla částečně uhrazena z pojištění u banky Slávia.
- byl postaven pomník padlým občanům v l svět. válce, pod pomníkem je v lahvi vložena listina "Na památku budoucím".

V této  hrůzné válce položili svoje životy tito občané z Ondratic:

 • Adam Josef, krejčí, ženatý, padl v Rusku,
 • Gregor Vincenc, řezník, ženatý, padl v Srbsku,
 • Frehar Ladislav, krejčí, ženatý, padl v Rumunsku
 • Kovařík Alois, krejčí, ženatý, padl v Itálii
 • Lakomý František, řezník, ženatý, padl /neví se kde/
 • Loníček Bartoloměj, krejčí, svobodný, padl v Rumunsku
 • Otevřel Jan, zedník, svobodný, padl v Rusku
 • Pazdera Bohumil, řezník, svobodný, padl v Rusku
 • Pospíšil František, krejčí, svobodný, padl v Rusku
 • Raška Konrád, krejčí, ženatý, padl v Rusku
 • Pazdera Ferdinand, krejčí, ženatý, žemřel v blázinci
 • Šén Antoním, krejčí, svobodný, zemřel v Brně
 • Steiner František, krejčí, svobodný, zemřel doma
 • Rozmánek Robert, strojník, ženatý, padl v Rusku
 • Šén Josef, krejčí, ženatý, padl v Rusku
 • Vozihnoj Vilém, nádeník, ženatý, padl v Rusku
 • Začal Cyril, rolník, ženatý, padl v Itálii
 • Zedníček Alois, obuvník, svobodný, padl v Itálii
 • Veselý Antonín, krejčí, svobodný, padl v Itálii
 • Veselý Stanislav, krejčí,svobodný, padl v Srbsku

ve škole bylo v tomto roce zapsáno 131žáků, řídící učitel byl Leopold Skála, zatimní učitel Vojtěch Navrátil a definitivní učitelka Anna  Školařová, náboženství vyučoval kooperátor z Brodku P.Karel Hnízdil.

konaly se volby do obecního zastupitelstva, starostou byl zvolen Theodor Hýbl, jeho náměstem byl Josef Frys

Rok 1924

V roce 1924 dne 20.ledna byla první valná hromada nově utvořeného sboru hasičského. Starostou sboru zvolen Alfons Kovařík, náčelníkem byl František Pazdera z čp. 81

26.ledna 1924 pronajat byl obecní hostinec veřejnou dražbou. Vynajal jej Alois Nepustil z Kostelce za 5 650,- Kč ročně

7. března 1924 zahájena z Ondratic autobusová doprava do Prostějova dvakrát denně. Majitel autodopravy Rudolf Klimeš z Brodku

v tomto roce objeveny vykopávky na polích zvaných "Za Čakovy" , nalezeny jsou různé kamenné nástroje z doby kamenné, hlavně paleolitů pazourkových i křemencových. Velké sbírky pazourků prodal do muzea zdejší rolník Jakub Možný, který se sbíráním zabýval.

Rok 1925

dne 4.dubna 1925 vsobotu jel prvně do Vyškova z Ondratic autobus přes Želeč a Drysice a tak bude jezdi každou sobotu. Ale ještě v tomto roce 19. září byl spoj zrušen pro nezájem občanů.

dne 19. dubna 1925 byl založen "Včelařský spolek" v Brodku i pro okolní obce

v červenci 1925 bylo postavano hasičské skladiště z kůlny u obecního hostince

v tomto roce se v obci narodilo 18 dětí (ale 4 děti ještě téhož roku zemřely)

Rok 1926

dne 6. ledna se konala volba starosty obce. Zvolen byl František Kovařík, rolník z čp. 37, který hned 10. ledna 1926 na svoji funkci rezignoval, ale jeho rezignace nabyla zastupitelstvem přijata. Po domluvě a vyzvání okresní politickou stranou ujal se nový starosta úřadování.

dne 22. března 1926 stala se v Brodku vražda. Zastřelena byla majitelka obchodu Svozilová. Téhož dne byl vrah, jistý Dostál z Kobeřic zatčen.

byla zadána přestavba obecního hostince staviteli Funtíčkovi z Ivanovic na Hané, dne 4. listopadu byla přestavba dokončena

Rok 1927

rozpočet obce na rok 1927, potřeba byla 35 617,- Kč, výdaje byly 30 107,- Kč, schodek 5 510,- bude uhrazen přirážkou ke všem daním

tak jako každý rok i v tomto roce se prodávala obecní tráva na všech mezích a pastvinách a to veřejnou dražbou /výtěžek 3 800,- Kč

29.června  1927 bylo zatmění slunce pěkně viditelné

dne 30. října 1927 konala se volba starosty obce , starostou byl zvolen František Frys, náměstkem Raimund Matoušek. Dosavadní obecní tajemník řídící učitel Leopold Skála byl některým členům strany lidové nepohodlným a proto se své funkce vzdal. Místa něho  je tajemníkem Medoděj Dostál, hostinský.

Rok 1928

dne 13. ledna zemřel kněz P.Josef Orálek z čp. 7. Byl posledně kaplanem v Čebíně, diecéze brněnská

dne 13.července 1928 uděřil blesk do stavení Cyrila Černého čp. 144 a zapálil střechu. Obytné stavení vyhořelo, jakož i stodola souseda Peregrína Pučána čp. 51. Místní hasiči za podpory občanů oheň uhasili.

pronajímal se obecní hostinec veřejnou dražbou, pronajimatel Václav Kysela, slévač z Řečkovic u Brna

dne 16. června 1928 podepsal se do nejstarší kroniky obce pan president Masaryk, který projížděl obcí Brodek

Rok 1929

dne 12.ledna se opět veřejnou dražbou pronajímá obecní hostinec, vydražil jej František Hejbal, svobodný mladík z Nezamyslic za 12000,- Kč ročně.

silné mrazy v únoru až minus 36° C, napadlo hodně sněhu, velmi tuhá zima v tomto roce, ve škole se nevyučovala, nebylo čím topit

v obecním hostinci se dne 24. března začalo točit nové pivo z prostějovského pivovaru (předtím se točilo pivo litovelské)

dne 19. května 1929 se opět veřejnou dražbou draží obecní hostinec, vydražil jej Bohumil Možný, syn Jakuba Možného čp. 14

v obci se objevilo několik případů nemoci "týfus" , hodně bylo i úmrtí na následky této nemoci

Rok 1930

dne 5. ledna se konal první maškarní ples a pořádal jej Sokol, návštěva velmi slabá

dne 17. ledna 1930 byla Marii Kreplové z čp. 46 ukradena koza, v noci z l. na 2. února ukradli z chléva Josefa Muchy, koláře z čp. 75 a 11 kusů slepic.

dne 12. března 1930 zemřel slavný spisovatel Alois Jirásek, zemřel v Praze a byl pochován ve svém rodišti Hronově.

dne 16. listopadu se zase pronajímá obecní hostinec, pronajal jej Pospíšil z Pustiměře

dne 2. prosince 1930 bylo sčítání lidu. Napočteno bylo 155 obytných domů, počet obyvatel byl 691 osob.

Počátek třicátých let byl ve znamení velké nezaměstnanosti, což se nevyhlo ani naší obci. přesto  občané žili svůj skromný život dál.
Několikrát se konaly obecní volby, několikrát se pronajímal obecní hostinec atd...

Z těch nejzajímavějších událostí bylo např.: 12. června roku 1932 tragicky zahynul Tomáš Baťa, továrník s obuví ve Zlíně. Dne 15. srpna 1932 odchází na důchodový odpočinek zdejší řídící učitel pan Leopol Skála, který na zdejší škole působil skoro 25 let. Práci kronikáře přebírá od řídícího učitele pan Jakub Možný který pokračuje v zapisování různých událostí v obci, tak jak to dělal pan řídící učitel.

V roce 1933 řádí všude chřipková epidemie, ktzerá se nevyhla ani naší obci, umírá hodné dětí i dospělých. V roce 1933 spáchali sebevraždu dva milenci v otaslavickém lese a to 15ti letá Anna Reichová z Prostějova a 18ti letý řeznický učeň M.Dolák z Horních Otaslavic. Šlo o nešťastnou lásku milenců v níž jim rodiče bránili. Týž rok ukončili své životy další snoubenci a to Josef Šenkyřík z Brodku a Amálie Hubálková z Otinovsi. Stalo u "Studýnek" v bývalém panském hájku.

V ondratickém rybníku /nyní je tam koupaliště/ se topil v létě roku 1934 syn Františka Beneše Stanislav, kterého zachránil jeho strýc, který ho z vody vytáhl.
V červnu 1934 se konalo kněžské primici v Brodku v kostele . Primici měl Josef Bombík, novokněz. Tentýž rok obec přivítala nového řídícího učitele pana Blahuška.

V roce 1934 došlo ke změně obecního listonoše. Novým listonošem se stal Čeněk Látal /dřívější listonoš Josef Adam zemřel/. Také tento rok se stal zvoníkem v obci pan Eduard Kovařík.
V té době se hodně hrávalo divadlo, např. hráli divadlo hasiči, členové Sokola a Orla atd.

V roce 1935 přivítali farníci nového faráře do brodecké farnosti P.Tesárka.
V noci z 22. na 23. února se vloupali do čp. 14 k J.Možnému zloději a ukradli peřiny, šatstvo a dva polty slaniny. Vše v úhrnné ceně 2.000,- Kč.
Krádež provedl čeledín se společníky.Stávaly se v obci i takové události jako např. se přihodilo panu Karlu Frysovi, že si uřezal prst na cirkulárce při řezání dřeva u Josefa Kovaříka na čp. 37.Nakonec mu musela býti amputována celá ruka.  Koncem třicátých let byla i příprava obyvatel  na případné nebezpečí války, konaly se různé námětové přednášky, probíhala registrace koní pro potřeby vojska atd.  Zvláštním úkazem a pohromou v této době byl i velký výskyt hrabošů a myší na polích a proto se nevysely  ozimy a hrozilo zničení úrody.

V roce 1937 do obce přijala kočující společnost světových umělců -hypnotizérů. Jejich představení byla hojně navštívena a umělci se zdrželi celé tři dny.
Dne 14.9.1937 zemřel president T.G.Masaryk.

V roce 1938 bylo možno i v naší obci vidět polární zář. V témže roce byl proveden cvičný nálet letadel na obec  a občané nacvičovali zatemnění
domů. Také se vyskytla po dlouhé době v obci slintavka a kulhavka u dobytka.

Dne 23.9.1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace branných sil, která byla odpovědí na provokace Henleinovců.
Dne 17.12.1938 byl zabit autem pan František Možný, syn Jakuba a Františky Možné z čp. 14.

Dne 15.3.1939 obsadila německá vojska naší republiku. Současně s obsazením republiky byla vyhlášena samostatná Slovenská republika pod ochranou německé říše.
V dubnu 1939 propukl  oheň u pana Raimunda Matouška v čp. 12.  Dne 13.5.1939 zemřel  poblíž naší obce žebrák Jan Opálka z Dobrochova a byl dopraven do Ondratic, odkud ho pak starosta nechal dopravit do Dobrochova, odtud byl převezen do márnice v Brodku, kde byl pohřben.
Koncem roku 1939 byl zrušen volný prodej tuku,potravin,mýdla a jiných a byly zavedeny lístky na potraviny.

V roce 1940 přistálo v obci nouzově německé letadlo.  Kronikářem po Jabubu Možném se stává v roce 1946 učitel a správce školy pan Emanuel Šenkyřík. Tento kronikář podrobně popisuje život v obci v době válečných let - léta 1938 až 1945. V době války němečtí okupanti odstraňovali i pomníky význačných českých lidí. Ve Vyškově byl např. vandalsky zničen pomník presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka. I v naší obci byl snad přílišnou horlivostí či strachem  některých místních občanů odstraněn i český nápis na školní budově "Národní škola". V listopadu 1939 byly uzavřeny všechny české vysoké školy. Dne 1.září 1939 napadl Hitler Polsko. Francie a Anglie vyhlásily Německu válku.  22. června 1941 napadl Hitler Sovětský svaz vpádem na Ukrajinu. V roce 1942 byly za odplatu smrti  Heydricha /byl na něj spáchán atentát/ vypáleny obce Lidice a Ležáky.
Blížil se rok 1945, rok osvobození naší vlasti Rudou armádou. Po dlouhých a krutých bojích v květnu 1945 kapitulovalo Německo.

 

 

Kronika obce  O n d r a t i c e od roku 1978 do roku 1987

Čerpáno z kroniky obce sepsané v letech 1978 až 1987. Kroniku tehdy psal pan František Růžička, ředitel místní základní školy /1.až 5. ročník/.

Rok 1978:

Tento rok je druhým rokem volebního období a MNV jej započal s velkou chutí a elánem zásluhou především jejího předsedy pana Theodora Schöna. Pan předseda věnoval svojí funkci mnoho osobního volna po práci, kterou vykonával v OP Prostějov, práci pro obec věnoval mnoho sobot, ba i nedělí.

Plenární zasedání se v tomto roce konalo 6x za průměrné účasti 14 poslanců /ze sedmnácti / a 32 občanů. Rada MNV se sešla celkem 24 krát.

V péči o vzhled obce a úpravy se udělala nová fasáda na budově školy v původní podobě, bylo provedeno nové oplechování střešních žlabů, komínů, okapových rour a svodů. Práci prováděli především brigádníci z řad místních občanů v akci „Z“ a vždy se sešlo kolem 20 lidí. Dále se pokračovalo v úpravě koupaliště. Tady bylo provedeno vydláždění dna koupaliště. Dokončovaly se práce na budově hasičské zbrojnice. Na návsi se budovaly nové chodníky a předzahrádky. Stavební úpravy se prováděly i v budově MNV. V plánu na jaro roku 1978 je dokončit úpravu potoka pod vesnicí. Zásluhou pískovny MNV se dařilo provést mnoho akcí. Do rozpočtu ONV musel MNV odvést částku 500 000,- Kč.

Provozovna pískovna: zde pracuje celkem 6 stálých pracovníků, občas vypomáhají až 2 brigádníci.

Poměry politické: ke splnění závěrů XV. Sjezdu KSČ směřovala svoji práci i místní VO KSČ. Výborové schůze se konaly zpravidla 2x za měsíc, členské schůze tak 1x za měsíc. /Tehdejší kronikář hodnotí život občanů v obci jako pěkný a spokojený. Je dostatek práce a tím i výdělky. Uvádí, že v obci jsou už 2 barevné televize./

11. listopadu 1978 došlo ovšem ke zdražení lihovin cca o 30 % /litr vína „Romance“ z 19,- na 25,- Kčs/

Počasí: leden je mírně mrazivý, únor je více mrazivý až -17°; březen je víceméně už jarním měsícem. Červen a červenec hodně prší a je chladno. Brambory začínají hnít, třešně nedozrávají, obilí je stále zelené. Koncem července jsou ale velká vedra až 30 st. Podzim je teplý a pěkný. Prosinec a Vánoce jsou tak jak mají být.

JZD: Jednotné zemědělské družstvo sdružuje družstevníky z Ondratic, Sněhotic, Vincencova, Otaslavic, Želče a Brodku. V říjnu 1978 bylo slavnostně přejmenováno na JZD ČSSP. Slavnost se uskutečnila na nádvoří družstva za přítomnosti konzula SSSR a vedoucího tajemníka OV KSČ a za velké účasti členů družstva.

Kulturní život: během roku probíhala ideově politická školení členů složek a organizací. Konaly se důstojné oslavy různých státních výročí za hojné účasti členů společenských organizací a občanů. V MŠ bylo 13 žáků. Z Š s 1.-5.ročníkem je ve dvou třídách 30 žáků. Dobře pracoval i SPOZ.  V roce 1978 byla uzavřena 3 manželství, narodilo se 8 dětí a 9 občanů zemřelo. K 31.12.1978 žije v obci 425 osob.

Rok 1979:

MNV vstoupil tento rok již do třetího volebního období. Předseda pan Schön, jako vždy neslevil ze své obětavosti a chuti plnit úkoly. Dovedl pro práci na MNV obětovat téměř všechen svůj volný čas. Byla započata výstavba vodovodu v akci „Z“. Naštěstí předseda Schön dovede práci organizovat, dovede potřebné sehnat a zajistit a dovede jednat s lidmi. Schůze se konaly tak jak v loňském roce co do počtu i účasti. Pracovaly dobře i všechny komise včetně SPOZ. Z větších akcí je uvedeno: zákryt potoka pod vesnicí a částečný zákryt potoka od koupaliště téměř po čp. 106. Dokončeny úpravy na budově hasičské zbrojnice. Slavnostní otevření bylo 15.9.1979. Byly postaveny zděné šatný na koupališti a pokračovalo se v úpravě okolí na koupališti. Byly zahájeny práce na vodovodu a to až na podzim. Byl proveden výkop od „luk“ až po čp. 96 a bylo položeno litinové potrubí. Pokračovalo se v úpravách veřejných prostranství – výsadba zeleně apod. MNV financoval akce díky provozovně pískovně. Celkem poklidnou hladinu veřejného života silně rozvlnila značně pronikavá úprava cen ze dne 21. července 1979.

Např. litr benzínu dříve 4,- Kč nyní6,- Kč, uhlí o 20 až 30 % podle druhu. Nutno dodat, že ale byly zvýšeny přídavky na děti o 50,- Kčs na jedno dítě.

Pohyb obyvatel: v obci je trvale hlášeno k 31.12.1979 celkem 421 osob. Během roku 1979 byly 4 sňatky, 5 dětí se narodilo a zemřelo 7 osob. Spolková činnost je na dobré úrovni. Dobře pracují členové Sokola, ČSPO aj. Konají se plesy , zábavy, různé soutěže a jiné kulturní akce. Za zajímavost stojí to, že tzv. uhelné prázdniny měli žáci naší školy v době od 5.1 do 25.1.1979. Byl zaveden letní čas. V červenci došlo k hromadnému úhyny včelstev na k.ú. naší obce a důvodem byl postřik družstevního bobu chemikálií včelám škodlivou.

Rok 1980:

Rok 1980 je čtvrtým rokem volebního období pro MNV. Práce přibylo hlavně té administrativní, neboť rok 1980 je rokem sčítání lidu. Snížil se počet poslanců ze 17 na 16 /zemřel pan Jan Zemena/. Pokračovaly výkopy na vodovod přes obec až po čp. 112. Provozovna pískovna „funguje“ v zajetých kolejích. Vozový park je již starý a je třeba jej obnovit. V politických poměrech došlo v naší obci ke změně předsedy VO KSČ /stávající předseda VO KSČ pro osobní provinění byl z této funkce odvolán/. V posledních měsících roku 1980 projevovali i naši občané značný zájem o dění v sousedním Polsku, kde docházela k politickým nepokojům.Počasí: první den roku 1980 začal teplotou – 2 st.C a  tak to pokračovala střídavě. Hospodaření JZD: Sloučení JZD se sídlem v Brodku má ve svých řadách k 31.12.1980 stále ještě 97 svých členů z naší obce. Je to 30 mužů a 67 žen. Je pochopitelné, že nepracují již všichni. Aktivně pracujících je ještě 65 osob – mužů 26 a 39 žen. Pro přehled uvádíme: výnosy jednotlivých plodin – pšenice prům. 57 q z ha                ječmen 52 q z ha      cukrovka 420q z ha  Stavy zvířat k 31.12.1980: skot celkem 1957 ks / z toho krav 756 ks/ , prasata celkem 5627 ks / z toho 474 prasnic/

Kulturní život:

V této oblasti nedošlo k výrazným změnám. Školení probíhá v mezích možností. Obvyklým způsobem se konají oslavy různých státních výročí.

ZŠ v Ondraticích – ročník 1 až 5- ukončuje svoji činnost dnem 30.6.1980. Od 2.září 1980 dojíždí do Ondratic žáci l.post.ročníku z Brodku /v Brodku mají naprostý nedostatek učebních prostor/ v počtu 21 žáků a k nim patří 4 žáci z Ondratic. Ostatní žáci z Ondratic tj. 2.až post.ročník dojíždí zase do Brodku.

První třídu ZŠ Brodek vyučoval v Ondraticích pan učitel František Růžička.

Škola v Ondraticích /nová škola/ byla dokončena v roce 1910 a vyučovat se v ní začalo17.9.1910. Správci této školy byli: řídící učitel Leopold Skála /do 15.9.1932/, učitel František Lakomý /pověřen správou školy do 31.8.1934/

Dále řídící učitel Čeněk Blahušek /do 31.8.1946/, řídící učitel Emanuel Šen-

kyřík /do 31.7.1962/a František Růžička /od 1.8.1962 do 31.7.1980 – do zru-

šení vyučování/.

Počet trvale hlášených obyvatel v obci k 31.12.1980 je 396 osob. V tomto roce byly dva sňatky, narodily se 4 děti, zemřelo 12 občanů. Dobrovolně ukončil svůj život jeden náš občan /šlo o mladého člověka/.

 

Rok 1981:

Tento rok je posledním /neúplným/ rokem volebního období pro MNV. V červnu 1981 se konaly volby do MNV. Hlavním úkolem pro MNV bylo dobudovat vodovod v obci.  I v tomto roce bylo financování akcí možno dělat především zásluhou zisku provozovny pískovny. Rok 1981 byl rokem voleb do všech zastupitelských orgánů v ČSSR. V obci byla ustanovena místní volební komise a okrsková volební komise. Pro volby do MNV bylo zapsáno 292 voličů a hlasování se zúčastnilo všech 292 voličů. Do MNV bylo zvoleno celkem 17 poslanců a to 8 dělníků, 5 družstevních rolníků a 4 jsou hospodářsko- techničtí pracovníci. Ustavující schůze se konala 26. Června 1981, předsedou byl zvolen pan Theodor Schön, tajemnicí byla zvolena Helena Kvapilová. Rada MNV byla v počtu 7 členů.

Kulturní život v obci nedoznal výraznějších změn oproti létům předchozím. Dobře pracovaly zájmové organizace, konaly se různé přednášky, které především organizovala VO KSČ. Dále se konaly veřejné oslavy apod. Hasiči a jiné organizace konaly plesy, zábavy. V MŠ bylo celkem 15 dětí.  Od 1.září 1981 se vyučuje 1. A 2. Ročník ZŠ Brodek a to v místnostech v budově školy v Ondraticích.  Knihovníkem se stal pan František Zapletal. Dobře pracoval i SPOZ. Počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.1981 je 396 osob. Celkem bylo 6 sňatků, narodilo se 7 dětí a 5 občanů zemřelo.

 

Rok 1982:

Práce MNV v počátku tohoto roku byla dost narušena neklidem a to proto, že mělo dojít k odebrání pískovny MNV a předání jinému podniku.Toto vše nepřispívalo ke klidu ani k zájmu o veřejnou práci a navíc to „svazovalo „ ruce předsedovi MNV. I nadále funkci předsedy vykonával pan Theodor Schön a to ve svém osobním volnu /pracoval v hlavním pracovním poměru v OP Prostějov a to ještě na směny. Taktéž ve funkci tajemnice MNV byla p. Kvapilová, která rovněž tuto funkci vykonávala po své práci /účetní v ZZN Prostějov/. Dále bylo ve funkcích poslanců MNV dalších 15 členů. Pokračovalo se v úpravách veřejných prostranství, v sále na obecním byly vybroušeny parkety, byly provedeny nátěry oken na budově MNV. Vybudovalo se kanalizace u koupaliště. V měsíci dubnu roku 1982 došlo k jednání na MNV v Ondraticích , kde se dostavil zástupce MH ONV v Prostějově a jednalo se o předání pískovny do JZD ČSP Brodek, které již vlastní obrovskou pískovnu s cca 11 pracovníky a 3 velkými nakladači apod. V měsíci říjnu roku 1982 došlo k jednání na ONV, kde náš předseda byl přinucen k podepsání souhlasu s předáním pískovny k 1.11.1982 do JZD Brodek /tak je to uvedeno v kronice/. Od 1. listopadu 1982 nemá již MNV v Ondraticích pískovnu, kterou vlastnil od roku 1958. Celá tato záležitost ohledně pískovny vadila většině občanům obce Ondratice. Bohužel se to nedalo odvrátit /bylo to nařízení vyšších orgánů/. Něco z historie naší pískovny: Původně před rokem 1956 byla na katastru Ondratic, ve „Zmolách“ 1.pískovna, kde těžil písek krajsky řízený podnik z Olomouce, tzv. zadní pískovna.MNV v Ondraticích se rozhodl zřídit novou pískovnu – asi 400 metrů před „zadní“ pískovnou jako, drobnou provozovnu. Začal s ničím. Svépomoci postavil dřevěnou boudu pro pracovníky a začal s pracemi. Začátky nebyly vůbec lehké. Na podzim roku 1957 bylo v obci založeno JZD, které od 1.1.1958 začalo společně hospodařit. Abychom tak nějak vylepšili finanční situaci našeho nového JZD dal mu MNV přední pískovnu a MNV zůstala pískovna zadní. Po sloučení našeho JZD s Brodkem přešla pískovna pod správu JZD v Brodku.

Počasí: velmi podrobně se kronikář věnuje zápisům o počasí/  jen namátkou uvedu – Nový rok 1982 začal s teplotami +6 st. C až +8 st.C, ale dne 10.1.1982 je už – 17 st.C a napadlo mnoho sněhu. Nejkrásnější den je 27.března 1982, kdy je teplota +20 st.C a naopak v první květnový den je teplota – 2 st. C a v červnu zase dosahují teploty až + 32 st. C.

Kulturní život v obci probíhal bez podstatných změn. Probíhala přednášková činnost /VO KSČ, ČSŽ, ČČK, SRPŠ atd./ a dále se konaly oslavy různých státních výročí. Na oslavě MDŽ vystoupil dětský soubor „Hrušováček“ z obce Hruška.  Do MŠ chodí 13 dětí.Od 1.9.1982 se vyučují v budově naší školy 3 post.ročníky ZŠ v Brodku a to 1.2.a3.ročník ZŠ /vyučují zde paní učitelky Spisarová, Kůrová a Procházková./ V místní lidové knihovně knihovník p. Zapletal Fr. Půjčuje knihy od září do května vždy 1x týdně a o knihovnu řádně pečuje. MNV dal na nákup nových knih částku 400,- Kč. Dobrou činnost ve spolupráci s MŠ a MNV konal i SPOZ a to po celý rok. Počet trvale hlášených osob k 31.12.1982 je 397 osob. V průběhu roku byly 2 svatby, narodilo se 8 dětí a 8 občanů zemřelo.

Spolková činnost: dobře pracoval Sokol pod vedením předsedy organizace p.Josefa Kořínka. Hrála se odbíjená, stolní tenis, konal se jarní branný pochod, sportovní odpoledne pro děti, uskutečnil se i zájezd a pracoval i šachový kroužek. Členové Sokola se v hojném počtu zúčastňovali směn NF a brigád. Totéž lze napsat i o ČSPO /hasiči/, kteří pracovali pod vedením předsedy p. Františka Matouška /z čp. 91/. Uspořádali ples, ostatky a taneční zábavu „srpnová noc“, účastňovali se všech námět. cvičení a soutěží všech kategorií /žáci, ženy, muži/. Dobrá spolupráce byla s MNV. Ostatní složky např. ZO SSM /předsedkyně Naďa Benešová/, dále odbočka SČSP předsedkyně Helena Taranzová, a MO ČČK předsedkyně Květa Matoušková pracovaly v rámci svých možností. Činorodější byla organice ČSZ – předsedkyně Jana Pírková, kdy kromě plesu a zábavy na hřišti „červencová noc“ se konaly různé přednášky, dětský karneval atd.

Za zmínku stojí uvést: dne 21.7.1982 postihla naši obec „přírodní pohroma“. Přišla silná bouře s krupobitím a průtrž mračen. Voda vnikla i do některých domů hlavně u koupaliště. O prudkosti svědčí i to, že zaparkované auto jednoho „Chalupáře“ z čp. 81 bylo vodou odneseno asi o 100 metrů, kde se zadrželo o štít domu. Krupobití trvalo asi 10 min., ale škody byly značné. V měsíci červnu pocítili občané hlavně v dolní části obce nedostatek vody ve studnách a to v důsledku čerpání vody ze zdroje na „lukách“. Zásobování vodou muselo být cisternami. Urychleně se musely kopat vodovodní přípojky k domům.

 

Rok 1983:

Tento rok nebyl vůbec snadný pro MNV, neboť už nám nepatřila pískovna a tak ubylo i finančních prostředků na financování různých akcí. Počet poslanců zůstal nezměněn. Každý druhý pátek se konala schůze rady MNV. V listopadu 1983 zemřel p. Fr. Matoušek /z čp. 91/, který moc chyběl celému MNV, neboť odešel pracovitý a obětavý člověk.

V oblasti úpravy a vzhledu obce pokračoval MNV v úpravě potoka, byla vybudována jímka na zakrytém potoce před domem čp. 102, úprava komunikace na části zakrytého potoka od čp. 92 až po čp. 102, tj. položení obrubníků a zpevnění vozovky. Upravily se prostory v zasedací místnosti a v kancelářích na MNV. Pokračovaly úpravy na koupališti a v okolí. Vybudovaly se lavice a stoly na hřišti s pevným uchycením. Na veřejný vodovod je napojena budova MNV a budova školy. Za zmínku stojí i to, že brigád pro obec se vždy zúčastňovalo kolem 30 až 40 občanů z obce. Od 1. Listopadu 1982 zůstala MNV v Ondraticích autodoprava s jedním stálým řidičem.

Kulturní život v obci probíhal v osvědčených formách. Na oslavu MDŽ byl pozván soubor z Dobrochova se svojí estrádou. Odbočka SČSP pozvala v měsíci listopadu divadelní soubor z Němčic n/H. který předvedl hru „Dvojí tlukot srdce“. Mateřská škola v Ondraticích ukončila svoji činnost k 1. září 1983 – byla zrušena. Tímto byla udělána tečka za školstvím v naší obci. Z historie naší mateřské školy:  Vyučování v MŠ bylo zahájeno 2.května 1947. První učitelkou v ní byla absolventka střední školy v Brně, s kurzem pro vyučování v mateřské škole Alžběta Fischerová /Růžičková/, od roku 1953 byla  ředitelkou MŠ v Ondraticích. MŠ byla umístěna v přízemí budovy školy. Nejvíce zapsaných dětí měla MŠ v letech 1956 až 1957 a to celkem 33 dětí. Nejméně pak v době ukončení činnosti tj. 13 dětí. MŠ se vždy angažovala na všech kulturních akcích v obci a to díky p. učitelce a ředitelce v jedné osobě A.Růžičkové, která v Ondraticích působila nepřetržitě 37 let. Prošla zároveň mnoha funkcemi stranickými i veřejnými. Toho se musela ze zdravotních důvodů vzdát v roce 1974. Zrušení MŠ bylo z důvodu nízkého počtu dětí. V roce 1983 od 1.září pokračuje v budově naší školy vyučování 1.až 3.třídy žáků ZŠ z Brodku /jsou zde i naše děti z těchto tříd./ K 31.12.1983 je trvale hlášeno v obci 398 osob. Bylo 5 sňatků, narodilo se 7 dětí a zemřelo 8 občanů. Osvědčená byla i činnost spolková. Všechny spolky a společ. organizace pracovaly tak, jako v letech před tím. V roce 1983 oslavil Svaz požární ochrany v Ondraticích 60. výročí svého vzniku. Zároveň proběhl i sjezd rodáků. Tady je třeba uvést, že MNV se postaral a zajistil přípravu na tuto akci velmi zodpovědně. Slavnost začala slavnostní schůzí hasičů na zbrojnici v sobotu 2.7.1983 v l6.oo hod. Mezitím se značný počet návštěvníků shromáždil na hřišti,kde bohužel na tento nápor nebyli hasiči /tehdy požárníci/ připraveni a obsluha vázla. Večer byla zábava na hřišti, kde bylo opravdu hodně návštěvníků. Pěkně hrála dechová hudba „Hanačka“. V neděli dopoledne byla „cizím“ návštěvníkům umožněna prohlídka v budově školy, MNV a zbrojnice. Potom oslavy pokračovaly na hřišti odpoledne, kde byla „rekordní“ návštěva. Za zemřelého p.Matouška, předsedy SPO byl novým předsedou zvolen Ladislav Kovařík čp. 84. Pod jeho vedením pracoval SPO velmi dobře. Předsedkyní SSM se stala Marie Matoušková z čp. 12. Odbočka SČSP má také novou předsedkyni Ludmilu Spisarovou čp. 132, v tomto roce tato odbočka uskutečnila velmi pěknou a zdařilou akci a MDD na hřišti, kde kromě tradičních soutěží se mohly děti projet na dvou ponících a ochutnat guláš vařený v polní kuchyni. No prostě zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé. ČSŽ v čele s předsedkyní J.Pírkovou procoval v osvědčených formách.  Myslivecké sdružení uskutečnilo 26.11.1983 taneční zábavu v sále kult.domu.

 

Rok 1984:

Práce na MNV započala bez jednoho člena R MNV /zemřel p.Matoušek/. Na místo něj se stal členem rady p.Jaroslav Langr. /poslanec MNV/. Práce obou funkcionářů na MNV je vykonávána jako „neuvolněná funkce“. Schůzová činnost byla v rozsahu, tak v předchozích letech. Z větších akcí,které se v roce 1984 udělaly: pokračovalo se v úpravě potoka kolem hřiště, byla upravena cesta směrem do Sněhotic, dokončily se šatny na koupališti. Na jiné akce, které by bylo třeba udělat neuvolnil ONV peníze.

Hospodaření JZD: JZD“ČSP“ Brodek se od 1.1.1984 sloučilo s JZD „Průkopník“ Kobeřice. JZD ČSP se sídlem v Brodku hospodaří nyní na katastrech 10 obcí. K 31.12.1984 má JZD celkem 1041 členů.

Kulturní život v obci: V této oblasti nedošlo k výraznějším změnám. Děti z Ondratic, které jezdily do MŠ do Brodku, vozí je mikrobus JZD z Brodku od 1.9.1984 do MŠ do Otaslavic. V budově naší školy i nadále jezdí děti ZŠ z Brodku a to opět 1.-3.post.ročník. Knihovna se přestěhovala z budovy MNV do přízemí v budově školy. Knihovníkem je i nadále p.Zapletal.

Počet obyvatel k 31.12.1984 je 393 osob.Narodilo se 5 dětí, zemřelo 5 občanů, sňatků bylo 7.

Spolková činnost byla u některých organizací velmi dobrá /Sokol, SPO (hasiči), ostatní složky pracovaly dle svých možností v rozsahu, jako v minulých letech. Ostatní události: v sobotu 16.5.1984 se jela přes část naší obce Ralley Haná, závod osobních automobilů. Trať vedla z Podivic do Sněhotic k „Lapači“ dolů a dolním úvozem /mezi čp. 109 a čp.3/ do Ondratic, kde po stočení na horu bylo u čp. 147 kontrolní stanoviště, dále ke škole a přes „Chaloupky“ do Drysic. Místní občané měli o toto zájem a lemovali trať po celé délce závodu. Dokončovaly se vodovodní přípojky do domů. Smutná zpráva zastihla občany obce, dne 20.října 1984 ve věku 55 let zemřela Alžběta Růžičková, učitelka a ředitelka naší MŠ. Ve školce pracovala od 1.5.1947 do 31.8.1983.

 

Rok 1985:

Práce na MNV je v takovém rozsahu, jako dříve tj. předseda p. Schön pracuje v hlavním pracovním poměru v OP Prostějov a to na směny. Hlavní pracovní poměr má i tajemnice MNV. Obě funkce jsou neuvolněné. Schůzová činnost byla obvyklá, tak jako v předchozích letech. MNV nemá dostatek finančních prostředků k uskutečnění všech akcí, které by chtěl provést. Nenávratně jsou pryč doby, kdy MNV měl pískovnu a tok finančních prostředků byl snadnější. Podařilo se předsedovi sehnat peníze na ONV a tak mohl být v tomto roce položen „koberec“ z obalované asfaltové drti od čp.96 až po horní konec obce Zůstatek peněz na ú/po čp. 53/. Daly se do pořádku po obou stranách „hlavní“ cesty přes obec.Na účtě MNV k 31.12.1985 činil zůstatek cca 8tis.korun.

Počasí: leden začal mrazivě a mrzlo pořádně po celý tento měsíc, teploty

-20 st.C až – 29 st.C. Napadlo i hodně sněhu. Takové mrazy byly naposled v roce 1929. V květnu jsou výdatné deště, voda teče z polí, bahno je na cestě do Brodku. Červen je chladný a deštivý. Celý rok 1985 nebyl nejlepší na počasí.

JZD: První rok společného hospodaření v tak velkém celku. K 31.12.1985 mělo družstvo 1041 členů. Během roku zemřelo 26 členů.  V JZD pracovalo 17 kolektivů „BSP“ a nejlepší byl kolektiv „BSP“ z ondráckého kravína pod vedením Marie Loučkové.

Kulturní život v obci je takový jako v předchozích letech. Přednášky, společenské organizace konají zábavy, plesy, soutěže, akce pro děti apod. Konají se tradiční veřejné oslavy. Obec zaznamenává v roce 1985 pokles v počtu obyvatel. K 31.12.1985 žije v obci 389 trvale hlášených obyvatel. Byly 3 sňatky, narodilo se 6 dětí, zemřelo 8 občanů. Po celý rok dobře pracovaly společenské organizace a to v osvědčených a „zajetých kolejích“. Práce byla narušena ve společenské organizaci ČSPO, kdy došlo k názorovým střetům mezi náčelníkem ČSPO na straně jedné a předsedy MNV a člena R MNV a zároveň předsedy ŠKK na straně druhé. To vše ohledně využití požární zbrojnice pro účely a potřeby MNV, v otázce propůjčování požární zbrojnice pro uspořádání svateb za úplatu a další věci. Situace je to neradostná. V organizaci SSM došlo ke změně předsedy, stal se jím Petr Kvapil, student Gymnázia v Prostějově. V tomto roce zaznamenala obec značný nárůst „chalupářů“, což je jeden z důsledků toho, že se v naší obci nestaví nové domy a mladí lidé tak odcházejí jinam. Mnoho domků se prodalo na rekreační využití.

 

Rok 1986:

Poslední část svého volebního období /volby budou v květnu/ započal  MNV v nezměněné sestavě. Schůzovalo se tak, jako před rokem. R MNV se scházela pravidelně lx za 14 dnů. Řešilo se vše – od sousedských sporů / a nebylo jich málo/ až po hospodaření obce apod. V tomto roce byly přípravy na volby. Všechny složky NF pečlivě navrhovaly své kandidáty. Do MNV se volilo 18 poslanců. Voleb se zúčastnilo z 277 zapsaných voličů 276 voličů. Předsedou byl zvolen Theodor Schön a tajemnicí byla zvolena Helena Kvapilová /oba již 3.volební období/. Zvelebování obce a budování v obci naráželo tak jako v minulém roce na nedostatek finančních prostředků. Není problém zajistit pracovní síly, ale zajistit finanční prostředky /MNV je závislý na dotacích z ONV/. Přesto se pokračovala všeobecně na úpravě veřejného prostranství, dokončily se chodníky apod. Dobudovalo se tzv. malé hřiště pro děti na konci obce /byly provedeny terénní úpravy/. V tomto roce fungovala naše provozovna autodoprava. Stálý řidič je pan Derka. Rok 1986 byl „nabitý politickými událostmi“ a to konal se XXVII. Sjezd KSSS, dále XVII. Sjezd naší KSČ, volby do všech stupňů národních výborů, ČNR, SL a SN.

Počasí: Tak jako v předchozích kapitolách této kroniky je velmi podrobně popisováno počasí. Toto tehdejší kronikář p. učitel Růžička popisoval velmi podrobně a skvěle. Já jen vždy uvádím jen to nejpodstatnější. Rok 1986 nebyl moc ideální co se týká počasí. Úroda nebyla moc dobrá, výnosy obilí a cukrovky nedosáhly nejlepších průměrů. Ovoce snad byl dostatek, hlavně jablek.

Poprve letos neuskutečnil ČSPO tradiční ostatky s právem /snad to bylo pro drobné neshody mezi MNV a náčelníkem ČSPO /. V listopadu uskutečnili myslivci a členové Sokola taneční zábavu. Děti v předškolním věku jezdí do MŠ do Otaslavic, ZŠ Brodek používala i nadále  v budově naší školy prostory pro vyučování 1.až 3.post.ročníku pro děti z Brodku /a několik dětí z Ondratic/.

K 31.12.1986 je v naší obci k trvalému pobytu přihlášeno celkem 389 občanů. Byly 3 sňatky, narodily se 4 děti a zemřelo 6 občanů.  Dobře pracovaly všechny složky a organizace. ČSPO oživil pružně svoji činnost v druhé polovině roku, aktivně pracoval Sokol, ČSŽ uskutečnil zájezd do Piešťan. SSM uskutečnil zdařilou přednášku s názvem „Ty a já“ za účasti psychologa, lékaře a právníka.

 

Rok 1987:

MNV pracuje tak jako v loni, tj. předseda T.Shön a tajemnice H.Kvapilová jsou oba neuvolněni funkcionáři a práce na MNV musí zvládnout ve svém osobním volnu /někdy i o sobotách nedělích/. Během roku se konalo 6 plenárních zasedání /dnes jsou to veřejné schůze/, rada MNV měla schůze 2x do měsíce, pravidelné schůze měly i všechny komise apod. Stálé stejný problém byl v opatřování finančních prostředků. Přesto, že pan Schön obětoval mnoho cest a jednání na ONV, aby peníze pro náš MNV sehnal, nedařilo se to vždy dobře.

Byla provedena oprava rovné střechy na budově zbrojnice, dokončily se drobné úpravy některých vozovek. To vše za podpory občanů. Zůstatek finančních prostředků k 31.12.1987 na účtě MNV činil cca 640,- Kč. V provozovně – autodoprava zanechal své účetnické práce pan František Svozil /pro svůj vysoký věk/, tuto práci dočasně převzala tajemnice MNV.

V tomto roce začalo docházet nejen v naší republice, ale v celém světě, zvláště pak v SSSR k přestavbě politického a hospodářského mechanismu. Změnit ale myšlení lidí bude velmi těžké. Předškolní děti z obce jezdí opět do MŠ do Otaslavic. V roce 1987 dnem 30. června skončilo vyučování 1.až 3. post.ročníku ZŠ z Brodku v prostorách naší školy. Budova naší školy od tohoto dne je prázdná. V tomto roce ukončil knihovnickou činnost v MLK pan Zapletal.  V roce 1987 k 31.12. je trvale hlášeno 392 osob. Bylo 7 sňatků, narodily se 4 děti a zemřeli 3 občané. Jinak jako vždy dobrá byla i činnost spolků a organizací v obci. ČSPO letos uspořádal mimo jiné opět tradiční ostatky s právem. Dobrých výsledků na soutěžích dosahují mladí požárníci a družstvo dětí. Manželé Kovaříkovi vedou tuto organizaci velmi dobře. Aktivně se do veřejného života zapojují ostatní členové společenských organizací ČSŽ, SSM, Sokol, požárníci atd.

Tímto končí stručný výpis údajů z kroniky z let 1978 až 1987. Toto je v pořadí třetí kronika obecní. Čtvrtá kronika je rozepsaná /kronikářka H.Kvapilová/. Nutno uvést, že v době od roku 1989 až do roku 1999 kronika psaná nebyla /nikdo o tuto práci z řad občanů zájem neměl/. Čtvrtá kronika se začíná psát od roku 2000.

Zapsala kronikářka obce

 

K r o n i k a    obce Ondratice od roku 1988 do roku 2000

V této části uvádím údaje od roku 1988 /nutno ale uvést, že údaje o životě a dění v obci Ondratice jsou zpracovány zpětně od roku 1988 až do roku 2000, kdy jsem byla starostou obce /p.Theodorem Schönem/ jmenována do funkce kronikářky obce. Od roku 2000 jsou záznamy v kronice vedeny chronologicky, tak jak události šly postupně až  do roku 2010. Jak už bylo uvedeno, tak zájem o vedení obecní kroniky nebyl /po odchodu pana řídícího učitele Růžičky do Brodku nebyla kronika psána více jak deset let/ až do roku 2010.

Shrnutí života v obci od roku 1988 až do roku 2000:

V roce 1989 v listopadu byla v naší zemi tzv. sametová revoluce, která změnila myšlení ba i život některých občanů v celé republice. Byla zrušena vedoucí úloha KSČ v zemi a byla přijata demokracie. I naše obec se v tomto duchu změnila, i když začátky nebyly jen dobré, protože někteří naši občané, kteří demokracii přijali, vrátili se zpět až do padesátých let, kdy některým bylo tehdy ublíženo morálně a tak si ústně tzv. vyrovnávali účty se zástupci dnešního obecního úřadu, kteří s tehdejší dobou neměli nic společného. V roce 1990 se konaly demokratické volby. Všichni, kteří byli zvoleni v těchto volbách, neměli s tím co se dělo v padesátých letech nic společného. Byla to velká změna, ovšem jenon v některých případech to tzv. poznamenalo mezilidské vztahy. Volby v roce 1990 obnovily složení zastupitelstva novými lidmi, z nichž většina ale neměla zkušenosti s veřejnou prací. Přesto za pomoci občanů obce, členů zastupitelstva a funkcionářů OÚ se mohly realizovat takové akce, které byly velmi finančně  náročné, ale zároveň prospěšné pro obec a naše občany. Byly to akce, po kterých občané léta toužili a právě novému OÚ se tyto akce podařilo zrealizovat. Nejhlavnější akcí , která podstatně změnila k lepšímu bydlení občanů bylo provedení   p l y n o f i k a c e   v obci. Na tuto akci pan starosta spolu s místostarostou vyřídili dotaci ze SFŽP Praha  /Státní fond životního prostředí Praha/ ve výši 1.090.000,- Kč plus nenávratnou půjčku rovněž ve výši 1.090.000.- Kč. Přesto to nestačilo, tak musel si OÚ vzít úvěr ve výši 1.000.000,- Kč od České spořitelny Prostějov na 16% úrok. Ostatní náklady byly hrazeny z rozpočtu obce. /celkové náklady na plynofikaci činily přes 4 mil.korun/ Další větší akcí byla rekonstrukce venkovní fasády na budově OÚ, byla vyměněna stará okna za plastová, provedena byla nové střecha. Na budově školy byla vyměněna krytina na střeše a částečně byly vyměněny okapy. V obci se provedly výkopy na položení telefonních kablů. Skoro do všech domů byl zaveden telefon. Během uplynulých deseti let naše obec zažila i negativní věci. Např. tehdejší družstvo Jednota ukončila prodej potravin v místní prodejně. Občané neměli kde nakupovat. Jednota dala celkem 3x prodejnu do „ekonomického“ pronájmu a ve všech případech podnikaní bylo neúspěšné /dva občané byli z Ondratic a jeden byl cizí/. Potom prodej zajišťovalo družstvo Včela, ale to také netrvalo dlouho. Ke konci roku 2000 majitel Jednota byla v konkurzu a byla vyhlášena veřejná dražba na odprodej místní prodejny. Z řad místních občanů nebyl vůbec zájem o toto podnikání, tak nakonec do „dražby“ šel samotný obecní úřad /v zastoupení starosty obce/ a budova byla prodána OÚ za 750.000.- Kč

Velkou starostí a problémem byla zajistit prodej potravin. Přestože nikdo z OÚ neměl zkušenosti v této oblasti, započal dne 28.9.2001 prodej v prodejně, která od tohoto data nese název „Luna“. Vedoucí prodejny je místní občanka p.Marie Říhová a účetní je p. Helena Kvapilová.

Kulturou žila obec i v posledních deseti letech. O tuto se ponejvíce zasloužili místní hasiči a svým způsobem i ostatní organizace. Velký podíl na kulturním dění měl samostný OÚ a SPOZ, který za poslední období uskutečnil sjezd rodáků /od 60ti let/ atd. /toto jsou převzatá slova bývalého starosty obce pana Theodora Schöna, který zemřel 5.12.2005/.

Rok 1988 a 1989:

V těchto letech pracuje tehdejší MNV v nezměněném složení a plní úkoly volebního programu. V červenci roku 1989 se koná 1. Sjezd rodáků obce, tj. všech těch, kteří se v obci narodili a žijí mimo obec. Byli pozváni všichni rodáci od 60ti let. Akce to byla velmi zdařilá.

Rok 1990:

V tomto roce proběhly volby dle demokratických zásad. Byla zvolena nová samospráva obce. Nevolil se jako dosud předseda, ale starosta obce. V těchto volbách byl starostou obce zvolen pan Theodor Schön, místostarostou byla zvolena paní Helena Kvapilová. Pátnáctičlenné zastupitelstvo obce /včetně starosty a místostarostky/ tvořili tito členové:

Kovařík Jan                        - člen rady

Beneš Ladislav                           „

Mucha Jaromír                          „

Ostatní členové zastupitelstva: Baslíková Marie, Spisarová Ludmila, Tomášek Vladislav, Hurčík Josef, Beneš Jan, Polách Jaromír, Černý Josef /Sněh./, Hrdlička Alois, Kovařík Vlastimil a Grydilová Libuše.

Kandidáty pro tyto volby navrhly tyto politické a volební strany:

KDU-ČSL, Strana zemědělská v koalici s Hnutím za samostatnou demokracii Moravy a Slezska, dále KSČM, Občanské hnutí /dříve Občanské fórum/.

Rok 1991:

-probíhá celostátní sčítání lidu, domů a bytů – v Ondraticích je 360 trvale hlášených občanů /pro srovnání v roce 1980 je 397 občanů, v roce 1970 je 479 občanů/, trvale obydlené domy 116 a neobydlených je 46 domů

-pohostinství v přísálí na obecním je dáno jedné občance z Ondratic do pronájmu

Rok 1992:

-rozpočet obce na tento rok je 140.000,- Kč

-uskutečňují se volby do Parlamentu ČR

-obec vlastní cca 11 ha půdy, kterou obdělává ZOS a ZEVAs Brodek

-opravuje se místní rozhlas nákladem 25 tis. Kč

-tento rok začalo jednání ohledně výstavby plynofikace v obci

-probíhá jednání OÚ Ondratice s majitelem brodského zámku JUDr. Bercedim ohledně jeho pozemků v k.ú. obce Ondratice. JUDr. Bercredi dává do bezplatného užívání pozemky, kde je hřiště /za koupalištěm/ a to OÚ Ondratice.

Rok 1993:

-rozpočet obce je 160.000.- Kč na rok

-OÚ platí příspěvek na žáky v ZŠ Brodek, MŠ Brodek a některým ZŠ v Prostějově, kam dojíždí některé děti z Ondratic. Celková výše příspěvku činí 135.000,- Kč na rok

-obec žádá ONV o finanční příspěvek ve výši 500.00,- Kč na plynofikaci obce

-v tomto roce se koná 2.sjezd rodáků obce /ve věku od 60ti let/, účast všech spolu s místními občany nad 60 let činí cca 200 osob

Rok 1994:

V tomto roce se koná beseda se seniory nad 60 let a to s místními občany /účast je 74 místních důchodců/

-požár ve dvoře na obecním, kde shořela dřevěná kůlna. Požá vznikl z dosud nezjištěných příčin. Kůlnu užívala nájemkyně pohostinství v přísálí na obecním.

-po prve v tomto roce zůstává zůstatek na účtu OÚ a nemusí se odvádět zpět na ONV

-od 1.1.1994 se stává hospodářkou obce p.Blažena Sedláková /jedná se o neuvolněnou funkci/

-na veřejném zasedání dává návrh p.starosta na využití prázdné budovy školy, kde by bylo možné zřídit šicí dílnu jako pobočku šicí dílny z Dobrochova, kde je vedoucí p.Šubrt a s ním předběžně p.starosta jednal. Jeho návrh na toto využití nebyl poslanci podpořen v plném rozsahu.

-v tomto roce je vypovězena smlouva o pronájmu na pohostinství v přísálí na obecním dosavadní nájemkyni, po ukončení nikdo další pohostinství neprovozuje

- v tomto roce se konají volby do obecního zastupitelstva, dosavadní počet 15 poslanců se snižuje na 9 poslanců a tím už nebude rada OÚ. Zapsáno je 263 oprávněných voličů, voleb se účastní 85,8% voličů. Starostou obce je opět zvolen pan Theodor Schön a místostarostou je zvolena opět p.Helena Kvapilová. Obě tyto funkce se vykonávají jako neuvolněné tj. po pracovní době v osobním volnu shora jmenovaných. Členové zastupitelstva ještě jsou:

Hurčík Josef, Polách Jaromír, Grydilová Libuše, Mucha Jaromír, Šrámek Josef, Černý Josef /část Sněh./ a Kovařík Jan /čp.112/

-v tomto roce jsou zpracovány a záslány na SFŽP do Prahy žádosti občanů na příspěvek /25.000,- Kč na plyn.přípojku/ na plynofikaci /žádosti nám SFŽP vůbec nezařadil mezi ty, kteří příspěvek obdrží, takže občané v obci si plynofikaci svých domů hradili sami/

Rok 1995:

-konala se veřejná dražba na výši nájemného na pohostinství v přísálí na obecním.Vyvolávací cena je 5 tis. Kč na rok. Přestože se tohoto dražení zúčastnilo několik místních občanů, tak z jejich řad nebyl absolutní zájem o pohostinství. Nakonec pohostinství /prostory pro provoz jsou v přísálí na Obecním/ se dává do nájmu p. Tomáši Dostálovi, který je občanem obce Dobromilice. Doba pronájmu je na pět let.

-poplatek za 1 popelnici činí 70,-Kč na rok a poplatek za 1 psa činí 30,- Kč na rok

-ve výběrovém řízení je vybrána Fi Štencl Olomouc pro výstavbu plynofikace v obci

- v roce 1995 jsou oslavy 50.výr.ukončení 2.svět.války, v naší obci se uskutečnila důstojná oslava

-Min.životního prostředí Praha zamítá žádosti našich občanů na výplatu příspěvku na budování plynofikace domácností /celková výše požadavku činila 6 mil.Kč/-v květnu roku 1995 jsou zahájeny výkopové práce na plynofikaci v obci

-běžně se řeší i sousedské spory /které jsou mnohdy malicherné a zbytečné/

-v listopadu tohoto roku už většina domácností topí plynem

 

Rok 1996:

-v tomto roce došlo ke změně v odvozu TDO, nastupuje fi Respono Vyškov a provádí odvoz odpadu, poplatky se zvýšily, občané platí 150,-Kč z jedné popelnice na rok

-hospodářkou OÚ je jmenována p.Anna Frysová

- nákladem 220 tis.Kč je provedena rekultivace „černé“ skládky při cestě směrem do Drysic

-poslancům obec.zastupitelstva je vyplacena mimořádná odměna 500,-Kč každému za rok 1996

 

 

Rok 1997:

 

OÚ má tzv.svázané ruce v dalším podnikání, neboť musí splácet úvěr na plynofikaci obce. Jsou zajišťovány jen základní věci /osvětlení, chod OÚ atd/

-prostor za prodejnou potravin je pronajat Fi Alda k jejímu podnikání /jedná se o sklad dřeva/ výše nájemného činí 12 tis.Kč ročně.

 

Rok 1998:

-pokračuje splácení úvěru

-na veřej.zasedání informuje přítomné /poslanec obec.zastupitelstva/, že obdržel anonymní dopis, ve kterém je napadán za to, že si ponechal část peněz, které se vybraly od občanů na zavedení elektrického zvonění na zvoničce

-- v tomto roce se konají volby do obecního zastupitelstva, kandidovali kandidáti třech volebních stran: Sdružení nezávislých kandidátů „Za obec krásnější“ v počtu 9 kandidátů, KDU-ČSL v počtu 5 kandidátů, Strana nezávislých kandidátů v počtu 8 kandidátů. Volilo se 9 členů zastupitelstva obce. Starostou obce byl opět zvolen p.Theodor Schön, místostarostou byla zvolena p.Helena Kvapilová. Členové zastupitelstva: Grydilová Libuše, Straka Pavel, Baslíková Marie, Hurčíková Jarmila, Hurčík Josef, Šrámek Josef a Polách Jaromír. Starosta jmenoval i SPOZ ve složení Helena Kvapilová, Grydilová Libuše a Frysová Dobroslava.

-uskutečnil se 3.sjezd rodáků ve věku od 60ti let a to u příležitosti 650.výročí první písemné zmínky o obci Ondratice. Přítomno bylo 77 místních občanů a 151 rodáků /ti kteří žijí mimo obec/

-starosta obce pan Theodor Schön stojí v čele obce od září roku 1976 dosud/tj. i v roce 1998/

-byla provedena oprava obou pomníků, které jsou před budovou OÚ a dále kříž u voničky /opravu prováděla Fi ing.Švece z Brodku/

-zloději ukradli sochu sv.Jana z výklenku na zvoničce, jednalo se o dřevořezbu. Za nedlouho ukradli i sošku sv.Jana ze skleněné skříňky z domu čp.3. Žádnou z ukradených sošek obec zpět nezískala, přestože vyšetřování krádeže bylo v „rukou“ policie. Proto nechal pan starosta Schön oba portréty namalovat na plechový podklad u amater.malíře v Protivanově u pana Vybírala /náklad činil 3 tis.Kčs, takže opět zdobí výklenek na zvoničce i na domě čp.3 portrét sv.Jana.

-rovněž byly provedena obnova malby obrazu na domě čp. 45, který svým námětem má i historickou cenu.Vyjadřuje období, kdy obec Ondratice a okolí postihla kolem roku 1780 nemoc cholera.

-proběhla renovace sochy sv.Panny Marie stojící při vjezdu do obce a to na náklady rodiny Frysovy z čp. 13

-byla provedena nová malba „Andílka“ při cestě směrem do Brodku, orámování provedla fi. Alda

- na opravu farního kostela do Brodku přispívá OÚ částku 10 tis.Kč

 

Čerpáno z kroniky obce sepsané v letech 1978 až 1987. Kroniku tehdy psal pan František Růžička, ředitel místní základní školy /1.až 5. ročník/.

Rok 1978:

Tento rok je druhým rokem volebního období a MNV jej započal s velkou chutí a elánem
zásluhou především jejího předsedy pana Theodora Schöna. Pan předseda věnoval svojí funkci mnoho osobního volna po práci, kterou vykonával v OP Prostějov, práci pro obec věnoval mnoho sobot, ba i nedělí.

Plenární zasedání se v tomto roce konalo 6x za průměrné účasti 14 poslanců /ze sedmnácti / a 32 občanů. Rada MNV se sešla celkem 24 krát.

V péči  o vzhled obce a úpravy se udělala nová fasáda na budově školy v původní podobě, bylo provedeno nové oplechování střešních žlabů, komínů, okapových rour a svodů. Práci prováděli především brigádníci z řad místních občanův akci „Z“ a vždy se sešlo kolem 20 lidí. Dále se pokračovalo v úpravě koupaliště. Tady bylo provedeno vydláždění dna koupaliště. Dokončovaly se práce na budově hasičské zbrojnice. Na návsi se budovaly nové chodníky a předzahrádky. Stavební úpravy se prováděly i v budově MNV.
V plánu na jaro roku 1978 je dokončit úpravu potoka pod vesnicí. Zásluhou pískovny MNV se dařilo provést mnoho akcí. Do rozpočtu ONV musel MNV odvést částku 500.000,- Kč.

Provozovna pískovna:

- zde pracuje celkem 6 stálých pracovníků, občas vypomáhají až 2 brigádníci.

Poměry politické:

- ke splnění závěrů XV. Sjezdu KSČ směřovala svoji práci i místní VO KSČ. Výborové schůze se konaly zpravidla 2x za měsíc, členské schůze tak 1x za měsíc. /Tehdejší
kronikář hodnotí život občanů v obci jako pěkný a spokojený. Je dostatek práce a tím i výdělky. Uvádí, že v obci jsou už 2 barevné televize./

11. listopadu 1978 došlo ovšem ke zdražení lihovin cca o 30 %  /litr vína Např.  „Romance“   z 19,- na 25,- Kčs/l.

Počasí:
leden je mírně mrazivý, únor je více mrazivý až -17°; březen je víceméně už jarním měsícem. Červen a červenec hodně prší a je chladno. Brambory začínají hnít, třešně nedozrávají, obilí je stále zelené. Koncem července jsou ale velká vedra až 30 st. Podzim je teplý a pěkný. Prosinec a Vánoce jsou tak jak mají být.

JZD:
Jednotné zemědělské družstvo sdružuje družstevníky z Ondratic, Sněhotic, Vincencova, Otaslavic, Želče a Brodku. V říjnu 1978 bylo slavnostně přejmenováno na JZD ČSSP. Slavnost se uskutečnila na nádvoří družstva za přítomnosti konzula SSSR a vedoucího tajemníka OV KSČ a za velké účasti členů družstva.

Kulturní život:

během roku probíhala ideově politická školení členů složek a organizací.
Konaly se důstojné oslavy různých státních výročí za hojné účasti členů společenských organizací a občanů. V MŠ bylo 13 žáků. Z Š s 1.-5.ročníkem je ve dvou třídách 30 žáků. Dobře pracoval i SPOZ.  V roce 1978 byla uzavřena 3 manželství, narodilo se 8 dětí a 9 občanů zemřelo. K 31.12.1978 žije v obci 425 osob.

 

Rok 1979:

 

MNV vstoupil tento rok již do třetího volebního období. Předseda pan Schön, jako vždy neslevil ze své obětavosti a chuti plnit úkoly. Dovedl pro práci na MNV obětovat téměř všechen svůj volný čas. Byla započata výstavba vodovodu v akci „Z“. Naštěstí předseda Schön dovede práci organizovat, dovede potřebné sehnat a zajistit a dovede jednat s lidmi. Schůze se konaly tak jak v loňském roce co do počtu i účasti. Pracovaly dobře i všechny komise včetně SPOZ. Z větších akcí je uvedeno: zákryt potoka pod vesnicí a částečný zákryt potoka od koupaliště téměř po čp. 106. Dokončeny úpravy na budově hasičské zbrojnice. Slavnostní otevření bylo 15.9.1979. Byly postaveny zděné šatny na koupališti a pokračovalo se v úpravě okolí na koupališti.
Byly zahájeny práce na vodovodu a to až na podzim. Byl proveden výkop od „luk“ až po čp. 96 a bylo položeno litinové potrubí. Pokračovalo se v úpravách veřejných prostranství – výsadba zeleně apod.. MNV financoval akce díky provozovně pískovny. Celkem poklidnou hladinu veřejného života silně rozvlnila značně pronikavá úprava cen ze dne 21. července 1979.

Např. litr benzínu dříve 4,- Kč nyní6,- Kč, uhlí o 20 až 30 % podle druhu. Nutno dodat, že
ale byly zvýšeny přídavky na děti o 50,- Kčs na jedno dítě.

Pohyb obyvatel:

- v obci je trvale hlášeno k 31.12.1979 celkem 421 osob.
Během roku 1979 byly 4 sňatky, 5 dětí se narodilo a zemřelo 7 osob.

Spolková činnost je na dobré úrovni. Dobře pracují členové Sokola, ČSPO aj. Konají se plesy , zábavy, různé soutěže a jiné kulturní akce. Za zajímavost stojí to, že tzv. uhelné prázdniny měli žáci naší školy v době od 5.1 do 25.1.1979. Byl zaveden letní čas. V červenci došlo  hromadnému úhyny včelstev na k.ú. naší obce a důvodem byl postřik družstevního bobu chemikálií včelám
škodlivou.

 

Rok 1980:

Rok 1980 je čtvrtým rokem volebního období pro MNV. Práce přibylo hlavně té administrativní, neboť rok 1980 je rokem sčítání lidu. Snížil se počet poslanců ze 17 na 16 /zemřel pan Jan Zemena/. Pokračovaly výkopy na vodovod přes obec až po čp. 112. Provozovna pískovna „funguje“ v zajetých kolejích. Vozový park je již starý a je třeba jej obnovit. V politických poměrech došlo v naší obci ke změně předsedy VO KSČ /stávající předseda VO KSČ pro osobní provinění byl z této funkce odvolán/. V posledních měsících roku 1980 projevovali i naši občané značný
zájem o dění v sousedním Polsku, kde docházela k politickým nepokojům.Počasí: první den roku 1980 začal teplotou – 2 st.C a  tak to pokračovala střídavě.

Hospodaření JZD:
- sloučení ZD se sídlem v Brodku má ve svých řadách k 31.12.1980 stále ještě 97 svých členů z naší obce. Je to 30 mužů a 67 žen. Je pochopitelné, že nepracují již všichni. Aktivně pracujících je ještě 65 osob – mužů 26 a 39 žen. Pro přehled uvádíme: výnosy jednotlivých plodin – pšenice prům. 57 q z ha, ječmen 52 q z ha,   cukrovka 420q z ha

Stavy zvířat k 31.12.1980: skot celkem 1957 ks / z toho krav 756 ks/, prasata celkem 5627ks /z toho 474 prasnic/.

Kulturní život:

- v této oblasti nedošlo k výrazným změnám. Školení probíhá v mezích možností.
Obvyklým způsobem se konají oslavy různých státních výročí.

ZŠ v Ondraticích – ročník 1 až 5- ukončuje svoji činnost dnem 30.6.1980. Od 2.září 1980 dojíždí do Ondratic žáci l.post.ročníku z Brodku /v Brodku mají naprostý nedostatek učebních prostor/ v počtu 21 žáků a k nim patří 4 žáci z Ondratic. Ostatní žáci z Ondratic tj. 2.až post.ročník
dojíždí zase do Brodku.

První třídu ZŠ Brodek vyučoval v Ondraticích pan učitel František Růžička.

Škola v Ondraticích /nová škola/ byla dokončena v roce 1910 a vyučovat se v ní začalo17.9.1910. Správci této školy byli: řídící učitel Leopold Skála /do 15.9.1932/, učitel František  Lakomý /pověřen správou školy do 31.8.1934/.

Dále řídící učitel Čeněk Blahušek /do 31.8.1946/, řídící učitel Emanuel Šenkyřík /do 31.7.1962/a František Růžička /od 1.8.1962 do 31.7.1980 – do zrušení vyučování/.

Počet trvale hlášených obyvatel v obci k 31.12.1980 je 396 osob. V tomto roce byly dva sňatky, narodily se 4 děti, zemřelo 12 občanů. Dobrovolně ukončil svůj život jeden náš občan /šlo o mladého člověka/.

 

Rok 1981:

Tento rok je posledním /neúplným/ rokem volebního období pro MNV. V červnu 1981 se
konaly volby do MNV. Hlavním úkolem pro MNV bylo dobudovat vodovod v obci.  I v tomto roce bylo financování akcí možno dělat především zásluhou zisku provozovny pískovny. Rok 1981 byl rokem voleb do všech zastupitelských orgánů v ČSSR. V obci byla ustanovena místní volební komise a okrsková volební komise. Pro volby do MNV bylo zapsáno 292 voličů a hlasování se zúčastnilo všech 292 voličů. Do MNV bylo zvoleno celkem 17 poslanců a to 8 dělníků, 5 družstevních rolníků a 4 jsou hospodářsko- techničtí pracovníci. Ustavující schůze se konala 26. Června 1981, předsedou byl zvolen pan Theodor Schön, tajemnicí byla zvolena Helena
Kvapilová. Rada MNV byla v počtu 7 členů.

Kulturní život v obci nedoznal výraznějších změn oproti létům předchozím. Dobře pracovaly zájmové organizace, konaly se různé přednášky, které především organizovala VO KSČ. Dále se konaly veřejné oslavy apod. Hasiči a jiné organizace konaly plesy, zábavy. V MŠ bylo celkem 15 dětí.  Od 1. září 1981 se vyučuje 1. a 2. ročník ZŠ Brodek a to v místnostech v budově školy v Ondraticích.  Knihovníkem se stal pan František Zapletal - učitel z Dobrochova.
Dobře pracoval i SPOZ. Počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.1981 je 396 osob.                Celkem bylo 6 sňatků, narodilo se 7 dětí a 5 občanů zemřelo.

 

 

Rok 1982:

Práce MNV v počátku tohoto roku byla dost narušena neklidem a to proto, že mělo
dojít k odebrání pískovny MNV a předání jinému podniku.Toto vše nepřispívalo ke klidu ani k zájmu o veřejnou práci a navíc to „svazovalo „  ruce předsedovi MNV. I nadále funkci předsedy vykonával pan Theodor Schön a to  ve svém osobním volnu /pracoval v hlavním pracovním poměru v OP Prostějov a to ještě na směny. Taktéž ve funkci tajemnice MNV byla p. Kvapilová, která rovněž tuto funkci vykonávala po své práci /účetní v ZZN Prostějov/. Dále bylo ve funkcích poslanců MNV dalších 15 členů. Pokračovalo se v úpravách veřejných prostranství, v sále na obecním byly vybroušeny parkety, byly provedeny nátěry oken na budově MNV. Vybudovalo se kanalizace u koupaliště. V měsíci dubnu roku 1982 došlo k jednání na MNV v Ondraticích , kde se dostavil zástupce MH ONV v Prostějově a jednalo se o předání pískovny do JZD ČSP Brodek, které již vlastní obrovskou pískovnu s cca 11 pracovníky a 3 velkými nakladači apod. V měsíci říjnu roku 1982 došlo k jednání na ONV, kde ná š předseda byl přinucen k podepsání souhlasu s předáním pískovny k 1.11.1982 do JZD Brodek /tak je to uvedeno v kronice/.
Od 1. listopadu 1982 nemá již MNV v Ondraticích pískovnu, kterou vlastnil od roku 1958. Celá tato záležitost ohledně pískovny vadila většině občanům obce Ondratice. Bohužel se to nedalo odvrátit /bylo to nařízení vyšších orgánů/.


Něco z historie naší pískovny.

Původně před rokem 1956 byla na katastru Ondratic, ve „Zmolách“ 1. pískovna, kde těžil písek krajsky řízený podnik z Olomouce, tzv. zadní pískovna. MNV  v Ondraticích se rozhodl zřídit novou pískovnu – asi 400 metrů před „zadní“ pískovnou jako, drobnou provozovnu.
Začal bez základů. Svépomoci postavil dřevěnou boudu pro pracovníky a začal s pracemi. Začátky nebyly vůbec lehké. Na podzim roku 1957 bylo v obci založeno JZD, které od 1.1.1958 začalo společně hospodařit. Abychom tak nějak vylepšili finanční situaci našeho nového JZD dal mu MNV přední pískovnu a MNV zůstala pískovna zadní. Po sloučení našeho JZD s Brodkem
přešla pískovna pod správu JZD v Brodku.

 

Počasí:

- velmi podrobně se kronikář věnuje zápisům o počasí/  jen namátkou uvedu – Nový rok 1982 začal s teplotami +6 st. C až +8 st.C, ale dne 10.1.1982 je už – 17 st.C a napadlo mnoho sněhu. Nejkrásnější den je 27.března 1982, kdy je teplota +20 st.C a naopak v první květnový den je teplota – 2 st. C a v červnu  zase dosahují teploty až + 32 st. C.

Kulturní život v obci probíhal bez podstatných změn. Probíhala přednášková činnost
/VO KSČ, ČSŽ, ČČK, SRPŠ atd./ a dále se konaly oslavy různých státních výročí.
Na oslavě MDŽ vystoupil dětský soubor „Hrušováček“ z obce Hruška.  Do MŠ chodí 13 dětí.Od 1.9.1982 se vyučují v budově naší školy 3 post.ročníky ZŠ v Brodku a to 1.2.a3.ročník ZŠ
/vyučují zde paní učitelky Spisarová, Kůrová a Procházková./ V místní lidové knihovně knihovník p. Zapletal Fr. Půjčuje knihy od září do května vždy 1x týdně a o knihovnu řádně pečuje. MNV dal na nákup nových knih částku 400,- Kč. Dobrou činnost ve spolupráci s MŠ a MNV konal i SPOZ a to po celý rok.
Počet trvale hlášených osob k 31.12.1982 je 397 osob. V průběhu roku byly 2 svatby, narodilo se 8 dětí a 8 občanů zemřelo.

Spolková činnost: dobře pracoval Sokol pod vedením předsedy organizace p.Josefa Kořínka.
Hrála se odbíjená, stolní tenis, konal se jarní branný pochod, sportovní odpoledne pro děti, uskutečnil se i zájezd a pracoval i šachový kroužek.
Členové Sokola se v hojném počtu zúčastňovali směn NF a brigád. Totéž lze  napsat i o ČSPO /hasiči/, kteří pracovali pod vedením předsedy p. Františka Matouška /z čp. 91/. Uspořádali ples, ostatky a taneční zábavu „srpnová noc“, účastňovali se všech námět. cvičení a soutěží všech kategorií /žáci, ženy, muži/. Dobrá spolupráce byla s MNV. Ostatní složky např. ZO SSM
/předsedkyně Naďa Benešová/, dále odbočka SČSP předsedkyně Helena Taranzová, a
MO ČČK předsedkyně Květa Matoušková pracovaly v rámci svých možností.
Činorodější byla organice ČSZ – předsedkyně Jana Pírková, kdy kromě plesu a zábavy na hřišti „červencová noc“ se konaly různé přednášky, dětský karneval atd.

Za zmínku stojí uvést, že dne 21.7.1982 postihla naši obec „přírodní pohroma“. Přišla silná
bouře s krupobitím a průtrž mračen. Voda vnikla i do některých domů hlavně u koupaliště. O prudkosti svědčí i to, že zaparkované auto jednoho „Chalupáře“ z čp. 81 bylo vodou odneseno asi o 100 metrů, kde se zadrželo o štít domu.
Krupobití trvalo asi 10 min., ale škody byly značné. V měsíci červnu pocítili občané hlavně v dolní části obce nedostatek vody ve studnách a to v důsledku čerpání vody ze zdroje na „lukách“. Zásobování vodou muselo být cisternami. Urychleně se musely kopat vodovodní přípojky k domům.

 

Rok 1983:

Tento rok nebyl vůbec snadný pro MNV, neboť už nám nepatřila pískovna a tak ubylo i
finančních prostředků na financování různých akcí. Počet poslanců zůstal nezměněn. Každý druhý pátek se konala schůze rady MNV. V listopadu 1983 zemřel p. Fr. Matoušek /z čp. 91/, který moc chyběl celému MNV, neboť odešel pracovitý a obětavý člověk.

V oblasti úpravy a vzhledu obce pokračoval MNV v úpravě potoka, byla vybudována
jímka na zakrytém potoce před domem čp. 102, úprava komunikace na části zakrytého potoka od čp. 92 až po čp. 102, tj. položení obrubníků a zpevnění vozovky. Upravily se prostory v zasedací místnosti a v kancelářích na MNV. Pokračovaly úpravy na koupališti a v okolí. Vybudovaly se lavice a stoly na hřišti s pevným uchycením. Na  veřejný vodovod je napojena budova MNV a budova školy. Za zmínku stojí i to, že brigád pro obec se vždy zúčastňovalo kolem 30 až 40 občanů z obce. Od 1. Listopadu 1982 zůstala MNV v Ondraticích autodoprava s jedním stálým řidičem.

Kulturní život v obci probíhal v osvědčených formách. Na oslavu MDŽ byl pozván soubor z Dobrochova se svojí estrádou. Odbočka SČSP pozvala v měsíci listopadu divadelní soubor z Němčic n/H. který předvedl hru „Dvojí tlukot srdce“. Mateřská škola v Ondraticích ukončila svoji činnost k 1. září 1983 – byla zrušena. Tímto byla udělána tečka za školstvím v naší obci.


Z historie naší mateřské školy.


Vyučování v MŠ bylo zahájeno 2.května 1947. První učitelkou
v ní byla absolventka střední školy v Brně, s kurzem pro
vyučování v mateřské škole Alžběta Fischerová /Růžičková/, od roku 1953
byla  ředitelkou MŠ v Ondraticích.
MŠ byla umístěna v přízemí budovy školy. Nejvíce zapsaných dětí měla MŠ
v letech 1956 až 1957 a to celkem 33 dětí. Nejméně pak v době ukončení činnosti tj. 13 dětí. MŠ se vždy angažovala na všech kulturních akcích v obci a to díky p. učitelce a ředitelce v jedné osobě A. Růžičkové, která v Ondraticích působila nepřetržitě 37 let. Prošla zároveň mnoha
funkcemi stranickými i veřejnými. Toho se musela ze zdravotních důvodů vzdát v roce 1974. Zrušení MŠ bylo z důvodu nízkého počtu dětí.

V roce 1983 od 1.září pokračuje v budově naší školy vyučování 1.až 3.třídy žáků ZŠ z Brodku /jsou zde i naše děti z těchto tříd./

K 31.12.1983 je trvale hlášeno v obci 398 osob. Bylo 5 sňatků, narodilo se 7 dětí a zemřelo 8 občanů. Osvědčená byla i činnost spolková. Všechny spolky a společ. organizace pracovaly tak, jako v letech před tím. V roce 1983 oslavil Svaz požární ochrany v Ondraticích 60. výročí svého vzniku. Zároveň proběhl i sjezd rodáků. Tady je třeba uvést, že MNV se postaral a zajistil
přípravu na tuto akci velmi zodpovědně. Slavnost začala slavnostní schůzí hasičů na zbrojnici v sobotu 2.7.1983 v l6.oo hod. Mezitím se značný počet návštěvníků shromáždil na hřišti,kde bohužel na tento nápor nebyli hasiči /tehdy požárníci/ připraveni a obsluha vázla. Večer byla zábava na hřišti, kde bylo opravdu hodně návštěvníků. Pěkně hrála dechová hudba „Hanačka“.
V neděli dopoledne byla „cizím“ návštěvníkům umožněna prohlídka v budově školy, MNV a zbrojnice. Potom oslavy pokračovaly na hřišti odpoledne, kde byla „rekordní“ návštěva. Za zemřelého p.Matouška, předsedy SPO byl novým předsedou zvolen Ladislav Kovařík čp. 84. Pod jeho vedením pracoval SPO velmi dobře. Předsedkyní SSM se stala Marie Matoušková z čp. 12.
Odbočka SČSP má také novou předsedkyni Ludmilu Spisarovou čp. 132, v tomto roce tato odbočka ve spolupráci s OÚ uskutečnila velmi pěknou a zdařilou akci a to MDD na hřišti, kde kromě tradičních soutěží se mohly děti projet na dvou ponících a ochutnat guláš vařený v polní kuchyni. No prostě zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé. ČSŽ v čele s předsedkyní
J.Pírkovou procoval v osvědčených formách. 
Myslivecké sdružení uskutečnilo 26.11.1983 taneční zábavu v sále kult.domu.

 

Rok 1984:

 

Práce na MNV započala bez jednoho člena R MNV /zemřel p.Matoušek/. Na místo něj se stal
členem rady p.Jaroslav Langr. /poslanec MNV/. Práce obou funkcionářů na MNV je vykonávána jako „neuvolněná funkce“. Schůzová činnost byla v rozsahu, tak v předchozích letech. Z větších akcí,které se v roce 1984 udělaly: pokračovalo se v úpravě potoka kolem hřiště, byla upravena cesta směrem do Sněhotic , dokončily se šatny na koupališti. Na jiné akce, které by
bylo třeba udělat neuvolnil ONV peníze.

Hospodaření JZD:

JZD“ČSP“ Brodek se od 1.1.1984 sloučilo s JZD „Průkopník“ Kobeřice.
JZD ČSP se sídlem v Brodku hospodaří nyní na katastrech 10 obcí.
K 31.12.1984 má JZD celkem 1041 členů.


Kulturní život v obci:

- v této oblasti nedošlo k výraznějším změnám. Děti z Ondratic, které jezdily do MŠ do Brodku, vozí je mikrobus JZD z Brodku od 1.9.1984 do MŠ do Otaslavic. Do budovy naší školy i nadále
jezdí děti ZŠ z Brodku a to opět 1.-3.post.ročník. Knihovna se přestěhovala z budovy MNV do přízemí v budově školy. Knihovníkem je i nadále p.Zapletal.

Počet obyvatel k 31.12.1984 je 393 osob.Narodilo se 5 dětí, zemřelo 5 občanů, sňatků bylo 7.

Spolková činnost byla u některých organizací velmi dobrá /Sokol, SPO (hasiči), ostatní
složky pracovaly dle svých možností v rozsahu, jako v minulých letech. Ostatní události: v sobotu 16.5.1984 se jela přes část naší obce Ralley Haná, závod osobních automobilů. Trať vedla z Podivic do Sněhotic k „Lapači“ dolů a dolním úvozem /mezi čp. 109 a čp.3/ do Ondratic, kde po stočení na horu bylo u čp. 147 kontrolní stanoviště, dále ke škole a přes „Chaloupky“ do Drysic. Místní občané měli o toto zájem a lemovali trať po celé délce závodu. Dokončovaly se vodovodní přípojky do domů. Smutná zpráva zastihla občany obce, dne 20.října 1984 ve věku 55 let zemřela Alžběta Růžičková, učitelka a ředitelka naší MŠ. Ve školce pracovala od 1.5.1947 do 31.8.1983.

 

Rok 1985:


Práce na MNV je v takovém rozsahu, jako dříve tj. předseda p. Schön pracuje v hlavním pracovním poměru v OP Prostějov a to na směny. Hlavní  racovní poměr má i  tajemnice MNV paní Kvapilová. Obě funkce jsou neuvolněné.
Schůzová činnost byla obvyklá, tak jako v předchozích letech. MNV nemá dostatek finančních prostředků k uskutečnění všech akcí, které by chtěl provést. Nenávratně jsou pryč doby, kdy MNV měl pískovnu a tok finančních prostředků byl snadnější. Podařilo se předsedovi sehnat peníze na ONV a tak mohl být v tomto roce položen „koberec“ z obalované asfaltové drti od čp.96 až po horní konec obce Zůstatek peněz na ú/po čp. 53/. Daly se do pořádku po obou stranách „hlavní“ cesty přes obec.Na účtě MNV k 31.12.1985 činil zůstatek cca 8tis.korun.

Počasí:
- leden začal mrazivě a mrzlo pořádně po celý tento měsíc, teploty -20 st.C až – 29 st.C. Napadlo i hodně sněhu. Takové mrazy byly naposled v roce 1929.
V květnu jsou výdatné deště, voda teče z polí, bahno je na cestě do Brodku. Červen je chladný a deštivý. Celý rok 1985 nebyl nejlepší na počasí.

JZD:

První rok společného hospodaření v tak velkém celku. K 31.12.1985 mělo družstvo 1041 členů. Během roku zemřelo 26 členů.  V JZD pracovalo 17 kolektivů „BSP“ a nejlepší byl kolektiv „BSP“ z ondráckého kravína pod vedením Marie Loučkové.

 

Kulturní život v obci je takový jako v předchozích letech. Přednášky, společenské organizace konají zábavy, plesy, soutěže, akce pro děti apod.
Konají se tradiční veřejné oslavy. Obec zaznamenává v roce 1985 pokles v počtu obyvatel. K 31.12.1985 žije v obci 389 trvale hlášených obyvatel. Byly 3 sňatky, narodilo se 6 dětí, zemřelo 8 občanů. Po celý rok dobře pracovaly společenské organizace a to v osvědčených a „zajetých
kolejích“. Práce byla narušena ve společenské organizaci ČSPO, kdy došlo k názorovým střetům mezi náčelníkem ČSPO na straně jedné a předsedy MNV a člena R MNV a zároveň předsedy ŠKK na straně druhé. To vše ohledně využití požární zbrojnice pro účely a potřeby MNV, v otázce propůjčování požární zbrojnice pro uspořádání svateb za úplatu a další věci. Situace je to
neradostná. V organizaci SSM došlo ke změně předsedy, stal se jím Petr Kvapil, student Gymnázia v Prostějově. V tomto roce zaznamenala obec značný nárůst „chalupářů“, což je jeden z důsledků toho, že se v naší obci nestaví nové domy a mladí lidé tak odcházejí jinam. Mnoho domků se prodalo na rekreační využití.

 

Rok 1986:


Poslední
část svého volebního období /volby budou v květnu/ započal  MNV v nezměněné sestavě. Schůzovalo se tak, jako před rokem. R MNV se scházela pravidelně lx za 14 dnů. Řešilo se vše
– od sousedských sporů / a nebylo jich málo/ až po hospodaření obce apod.
V tomto roce byly přípravy na volby. Všechny složky NF pečlivě navrhovaly své kandidáty. Do MNV se volilo 18 poslanců. Voleb se zúčastnilo z 277 zapsaných voličů 276 voličů. Předsedou byl zvolen Theodor Schön a tajemnicí byla zvolena Helena Kvapilová /oba již 3.volební období/. Zvelebování obce a budování v obci naráželo tak jako v minulém roce na nedostatek
finančních prostředků. Není problém zajistit pracovní síly, ale zajistit finanční prostředky /MNV je závislý na dotacích z ONV/. Přesto se pokračovala všeobecně na úpravě veřejného prostranství, dokončily se chodníky apod.
Dobudovalo se tzv. malé hřiště pro děti na konci obce /byly provedeny terénní
úpravy/. V tomto roce fungovala naše provozovna  - autodoprava. Stálý řidič je pan Derka.

Rok 1986 byl „nabitý politickými událostmi“ a to konal se XXVII.
Sjezd KSSS, dále XVII. Sjezd naší KSČ, volby do všech stupňů národních výborů,
ČNR, SL a SN.

Počasí:

Tak jako v předchozích kapitolách této kroniky je velmi podrobně popisováno počasí. Toto tehdejší kronikář p. učitel Růžička popisoval velmi podrobně a skvěle. Já jen vždy uvádím jen to
nejpodstatnější. Rok 1986 nebyl moc ideální co se týká počasí. Úroda nebyla moc dobrá, výnosy obilí a cukrovky nedosáhly nejlepších průměrů. Ovoce snad byl dostatek, hlavně jablek.

Poprve letos neuskutečnil ČSPO tradiční ostatky s právem /snad to bylo pro drobné neshody mezi MNV a náčelníkem ČSPO /. V listopadu uskutečnili myslivci a členové Sokola taneční zábavu. Děti v předškolním věku jezdí do MŠ do Otaslavic, ZŠ Brodek používala i nadále 
v budově naší školy prostory pro vyučování 1.až 3.post.ročníku pro děti z Brodku /a několik dětí z Ondratic/.

K 31.12.1986 je v naší obci k trvalému pobytu přihlášeno celkem 389 občanů.                               Byly 3 sňatky, narodily se 4 děti a zemřelo 6 občanů. 
Dobře pracovaly všechny složky a organizace. ČSPO oživil pružně svoji činnost v druhé polovině roku, aktivně pracoval Sokol, ČSŽ uskutečnil zájezd do Piešťan. SSM uskutečnil zdařilou přednášku s názvem „Ty a já“ za účasti psychologa, lékaře a právníka.

 


Rok 1987:

 

MNV pracuje tak jako v loni, tj. předseda T.Shön a tajemnice H.Kvapilová jsou oba
neuvolněni funkcionáři a práce na MNV musí zvládnout ve svém osobním volnu
/někdy i o sobotách nedělích/. Během roku se konalo 6 plenárních zasedání /dnes jsou                to veřejné schůze/, rada MNV měla schůze 2x do měsíce, pravidelné schůze měly i všechny komise apod. Stálé stejný problém byl v opatřování finančních prostředků. Přesto, že pan Schön obětoval mnoho cest a jednání na ONV, aby peníze pro náš MNV sehnal, nedařilo se to vždy
dobře.

Byla provedena oprava rovné střechy na budově zbrojnice, dokončily se drobné úpravy
některých vozovek. To vše za podpory občanů. Zůstatek finančních prostředkůk 31.12.1987 na účtě MNV činil cca 640,- Kč.  V provozovně – autodoprava zanechal    své účetnické práce pan František Svozil /pro svůj vysoký věk/, tuto práci dočasně převzala tajemnice MNV.

V tomto roce začalo docházet nejen v naší republice, ale v celém světě, zvláště pak v SSSR k přestavbě politického a hospodářského mechanismu. Změnit ale myšlení lidí bude velmi těžké. Předškolní děti z obce jezdí opět do MŠ do Otaslavic. V roce 1987 dnem 30. června skončilo vyučování 1.až 3. post.ročníku ZŠ z Brodku v prostorách naší školy. Budova naší školy od
tohoto dne je prázdná. V tomto roce ukončil knihovnickou činnost v MLK pan Zapletal.  V roce 1987 k 31.12. je trvale hlášeno  392 osob. Bylo 7 sňatků, narodily se 4 děti a zemřeli 3 občané. Jinak jako vždy dobrá byla i činnost spolků a organizací v obci. ČSPO letos uspořádal mimo jiné opět tradiční ostatky s právem. Dobrých výsledků na soutěžích dosahují mladí požárníci a
družstvo dětí. Manželé Kovaříkovi vedou tuto organizaci velmi dobře. Aktivně se do veřejného života zapojují ostatní členové společenských organizací ČSŽ, SSM, Sokol, požárníci atd.

Tímto končí stručný výpis údajů z kroniky z let 1978 až 1987. Toto je
v pořadí třetí kronika obecní.

Čtvrtá kronika je rozepsaná /kronikářka H.Kvapilová/. Nutno uvést, že v době od roku 1989 až do roku 1999 kronika psaná nebyla /nikdo o tuto práci z řad občanů zájem neměl/. Čtvrtá kronika
se začíná psát od roku 2000.


Zapsala kronikářka obceK r o ni k a    obce Ondratice - pokračování.

V této části uvádím údaje od roku 1988 /nutno ale uvést, že údaje o životě a dění v obci Ondratice jsou zpracovány zpětně od roku 1988 až do roku 2000, kdy jsem byla  tarostou bce /p.Theodorem Schönem/ jmenována do funkce kronikářky obce. Od roku 2000 jsou záznamy v kronice vedeny
chronologicky, tak jak události šly postupně až  do roku 2010. Jak už bylo uvedeno, tak zájem o vedení obecní kroniky nebyl /po odchodu pana řídícího učitele Růžičky do Brodku nebyla kronika psána více jak deset let/ až do roku 2010.

 

Shrnutí života v obci od roku 1988 až do roku 2000

 

V roce 1989 v listopadu byla v naší zemi tzv. sametová revoluce, která změnila myšlení ba i život některých občanů v celé republice. Byla zrušena vedoucí úloha KSČ v zemi a byla přijata demokracie. I naše obec se v tomto duchu změnila, i když začátky nebyly jen dobré, protože někteří naši občané, kteří demokracii přijali, vrátili se zpět až do padesátých let, kdy některým
bylo tehdy ublíženo morálně a tak si ústně tzv. vyrovnávali účty se zástupci dnešního obecního úřadu, kteří s tehdejší dobou neměli nic společného.
V roce 1990 se konaly demokratické volby. Všichni, kteří byli zvoleni v těchto volbách, neměli s tím co se dělo v padesátých letech nic společného. Byla to velká změna, ovšem jenon v některých případech to tzv. poznamenalo mezilidské vztahy. Volby v roce 1990 obnovily složení
zastupitelstva novými lidmi, z nichž většina ale neměla zkušenosti s veřejnou prací. Přesto za pomoci občanů obce, členů zastupitelstva a funkcionářů OÚ se mohly realizovat takové akce, které byly velmi finančně  náročné, ale zároveň prospěšné pro obec a naše občany. Byly to akce, po kterých občané léta toužili a právě novému OÚ se tyto akce podařilo zrealizovat. Nejhlavnější akcí , která podstatně změnila k lepšímu bydlení občanů bylo provedení   p l y n o f i k a c e  
v obci. Na tuto akci pan starosta spolu s místostarostkou vyřídili dotaci ze SFŽP Praha  /Státní fond životního prostředí Praha/ ve výši 1.090.000,- Kč plus nenávratnou půjčku rovněž ve výši 1.090.000.- Kč. Přesto to nestačilo, tak musel si OÚ vzít úvěr ve výši 1.000.000,- Kč od České spořitelny Prostějov na 16% úrok. Ostatní náklady byly hrazeny z rozpočtu obce. /celkové náklady na plynofikaci činily přes 4 mil.korun/.
Další větší akcí byla rekonstrukce venkovní fasády na budově OÚ, byla vyměněna stará okna za plastová, provedena byla nové střecha. Na budově školy byla vyměněna krytina na střeše a částečně byly vyměněny okapy. V obci se provedly výkopy na položení telefonních kablů. Skoro do všech domů byl zaveden telefon. Během uplynulých deseti let naše obec zažila i negativní věci. Např. tehdejší družstvo Jednota ukončila prodej potravin v místní prodejně.
Občané neměli kde nakupovat. Jednota dala celkem 3x prodejnu do „ekonomického“
pronájmu a ve všech případech podnikaní bylo neúspěšné /dva občané byli z Ondratic a
jeden byl cizí/. Potom prodej zajišťovalo družstvo Včela, ale to také netrvalo dlouho. Ke konci roku 2000 majitel Jednota byla v konkurzu a byla vyhlášena veřejná dražba na odprodej místní prodejny. Z řad místních občanů nebyl vůbec zájem o toto podnikání, tak nakonec do „dražby“ šel samotný obecní úřad /v zastoupení starosty obce/ a budova byla prodána OÚ za 750.000.- Kč 

Velkou
starostí a problémem byla zajistit prodej potravin. Přestože nikdo z OÚ neměl zkušenosti v této oblasti, započal dne 28.9.2001 prodej v prodejně, která od tohoto data nese název „Luna“. Vedoucí prodejny je místní občanka p.Marie Říhová a účetní je p. Helena Kvapilová.

Kulturou žila obec i v posledních deseti letech. O tuto se ponejvíce zasloužili místní hasiči a svým způsobem i ostatní organizace. Velký podíl na kulturním dění měl samostný OÚ a SPOZ, který za poslední období uskutečnil sjezd rodáků /od 60ti let/ atd. /toto jsou převzatá slova bývalého starosty obce pana Theodora Schöna, který zemřel 5.12.2005/.

 

Rok 1988 a 1989:

 

V těchto letech pracuje tehdejší MNV v nezměněném složení a plní úkoly volebního programu. V červenci roku 1989 se koná 1. Sjezd rodáků obce, tj. všech těch, kteří se v obci narodili a žijí mimo obec. Byli pozváni všichni rodáci od 60ti let. Akce to byla velmi zdařilá.

 

Rok 1990:


V tomto roce proběhly volby dle demokratických zásad. Byla zvolena nová samospráva
obce. Nevolil se jako dosud předseda, ale starosta obce. V těchto volbách byl starostou obce zvolen pan Theodor Schön, místostarostkou byla zvolena paní Helena Kvapilová. Pátnáctičlenné zastupitelstvo obce /včetně starosty a místostarostky/ tvořili tito členové:

 

Kovařík Jan                        - člen rady

Beneš Ladislav                           „

Mucha Jaromír                          „

Ostatní
členové zastupitelstva: Baslíková Marie, Spisarová Ludmila, Tomášek Vladislav, Hurčík Josef, Beneš Jan, Polách Jaromír, Černý Josef /Sněh./, Hrdlička Alois, Kovařík Vlastimil a Grydilová Libuše.

Kandidáty
pro tyto volby navrhly tyto politické a volební strany:

KDU-ČSL, Strana zemědělská v koalici s Hnutím za samostatnou demokracii Moravy
a Slezska, dále KSČM, Občanské hnutí /dříve Občanské fórum/.

 

Rok 1991:


-probíhá celostátní sčítání lidu, domů a bytů – v Ondraticích je 360 trvale hlášených občanů /pro srovnání v roce 1980 je 397 občanů, v roce 1970 je 479 občanů/, trvale obydlené domy 116 a neobydlených je 46 domů

-pohostinství v přísálí na obecním je dáno jedné občance z Ondratic do pronájmu

 

Rok 1992:

 

-rozpočet obce na tento rok je 140.000,- Kč

-uskutečňují se volby do Parlamentu ČR

-obec vlastní cca 11 ha půdy, kterou obdělává ZOS a ZEVAs Brodek

-opravuje se místní rozhlas nákladem 25 tis. Kč

-tento rok začalo jednání ohledně výstavby plynofikace v obci

-probíhá jednání OÚ Ondratice s majitelem brodského zámku JUDr. Bercedim ohledně jeho pozemků v k.ú. obce Ondratice.
JUDr. Bercredi dává do bezplatného užívání pozemky, kde je hřiště /za koupalištěm/ a to OÚ Ondratice.

 

Rok 1993:


-rozpočet obce je 160.000.- Kč na rok

- OÚ platí příspěvek na žáky v ZŠ Brodek, MŠ Brodek a některým ZŠ v Prostějově, kam dojíždí některé děti z Ondratic. Celková výše příspěvku činí 135.000,- Kč na rok

- obec žádá ONV o finanční příspěvek ve výši 500.00,-
Kč na plynofikaci obce

-v tomto roce se koná 2.sjezd rodáků obce /ve věku od 60ti let/, účast všech spolu s místními občany nad 60 let činí cca 200 osob

 

Rok 1994:


V tomto roce se koná beseda se seniory nad 60 let a to s místními občany /účast je 74 místních důchodců/.

-požár ve dvoře na obecním, kde shořela dřevěná kůlna. Požár vznikl z dosud nezjištěných příčin. Kůlnu užívala nájemkyně pohostinství v přísálí na obecním.

-po prve v tomto roce zůstává zůstatek na účtu OÚ a nemusí se odvádět zpět na ONV

-od 1.1.1994 se stává hospodářkou obce p.Blažena Sedláková /jedná se o neuvolněnou funkci/

-na veřejném zasedání dává návrh p.starosta na využití prázdné budovy školy, kde by bylo možné zřídit šicí dílnu jako pobočku šicí dílny z Dobrochova, kde je vedoucí p.Šubrt a s ním předběžně p.starosta jednal. Jeho návrh na toto využití nebyl poslanci podpořen v plném
rozsahu.

-v tomto roce je vypovězena smlouva o pronájmu na pohostinství v přísálí na obecním dosavadní nájemkyni, po ukončení nikdo další pohostinství neprovozuje

- v tomto roce se konají volby do obecního
zastupitelstva, dosavadní počet 15 poslanců se snižuje na 9 poslanců a tím už nebude rada OÚ. Zapsáno je 263 oprávněných voličů, voleb se účastní 85,8% voličů. Starostou obce je opět zvolen pan Theodor Schön a místostarostou je zvolena opět p.Helena Kvapilová. Obě tyto funkce se vykonávají jako neuvolněné tj. po pracovní době v osobním volnu shora jmenovaných. Členové
zastupitelstva ještě jsou: Hurčík Josef, Polách Jaromír, Grydilová Libuše, Mucha Jaromír, Šrámek Josef, Černý Josef /část Sněh./ a Kovařík Jan /čp.112/

-v tomto roce jsou zpracovány a záslány na SFŽP do Prahy žádosti občanů na příspěvek /25.000,- Kč na plyn.přípojku/ na plynofikaci /žádosti nám SFŽP vůbec nezařadil mezi ty, kteří příspěvek obdrží, takže občané v obci si plynofikaci svých domů hradili sami/.

 

Rok 1995:


-konala se veřejná dražba na výši nájemného na pohostinství v přísálí na obecním.                  Vyvolávací cena je 5 tis. Kč na rok.
Přestože se tohoto dražení zúčastnilo několik místních občanů, tak z jejich řad nebyl absolutní zájem o pohostinství. Nakonec pohostinství /prostory pro provoz jsou v přísálí na Obecním/ se dává do nájmu p. Tomáši Dostálovi, který je občanem obce Dobromilice.                                      Doba pronájmu je na pět let.

-poplatek za 1 popelnici činí 70,-Kč na rok a poplatek
za 1 psa činí 30,- Kč na rok

-ve výběrovém řízení je vybrána Fi Štencl Olomouc pro výstavbu plynofikace v obci

- v roce 1995 jsou oslavy 50.výr.ukončení 2.svět.války, v naší obci se uskutečnila důstojná oslava

-Min.životního prostředí Praha zamítá žádosti našich občanů na výplatu příspěvku na budování plynofikace domácností /celková výše požadavku činila 6 mil.Kč/

-v květnu roku 1995 jsou hájeny výkopové práce na plynofikaci v obci

-běžně se řeší i sousedské spory /které jsou mnohdy
malicherné a zbytečné/

-v listopadu tohoto roku už většina domácností topí
plynem

 

Rok 1996:


-v tomto roce došlo ke změně v odvozu TDO,
nastupuje fi Respono Vyškov a provádí odvoz odpadu, poplatky se zvýšily, občané platí 150,-Kč z jedné popelnice na rok

-hospodářkou OÚ je jmenována p.Anna Frysová

- nákladem 220 tis.Kč je provedena rekultivace „černé“ skládky při cestě směrem do Drysic

-poslancům obec.zastupitelstva je vyplacena mimořádná odměna 500,-Kč každému za rok 1996

 


Rok 1997:-OÚ má tzv.svázané ruce v dalšímpodnikání, neboť musí splácet úvěr na plynofikaci obce. Jsou zajišťovány jen základní věci /osvětlení, chod OÚ atd/

-prostor za prodejnou potravin je pronajat Fi Alda k jejímu podnikání /jedná se o sklad dřeva/ výše
nájemného činí 12 tis.Kč ročně

 

Rok 1998:


-pokračuje splácení úvěru

- na veřej.zasedání informuje přítomné/poslanec obec.zastupitelstva/, že obdržel anonymní dopis, ve kterém je napadánza to, že si ponechal část peněz, které se vybraly od občanů na zavedení
elektrického zvonění na zvoničce

- v tomto roce se konají volby do obecního zastupitelstva, kandidovali kandidáti třech volebních stran: Sdruženínezávislých kandidátů „Za obec krásnější“ v počtu 9 kandidátů, KDU-ČSL
v počtu 5 kandidátů, Strana nezávislých kandidátů v počtu 8 kandidátů. Volilo se 9 členů zastupitelstva obce. Starostou obce byl opět zvolen p.Theodor Schön, místostarostou byla zvolena p.Helena Kvapilová. Členové zastupitelstva: Grydilová Libuše, Straka Pavel, Baslíková Marie, Hurčíková Jarmila, Hurčík Josef, Šrámek Josef a Polách Jaromír. Starosta jmenoval i SPOZ ve složení Helena Kv apilová, Grydilová Libuše a Frysová Dobroslava.

-uskutečnil se 3.sjezd rodáků ve věku od 60ti let a to u
příležitosti 650.výročí první písemné zmínky o obci Ondratice. Přítomno bylo 77
místních občanů a 151 rodáků /ti kteří žijí mimo obec/

-starosta obce pan Theodor Schön stojí v čele obce od září roku 1976 dosud/tj. i v roce 1998/

-byla provedena oprava obou pomníků, které jsou před budovou OÚ a dále kříž u zvoničky /opravu prováděla Fi ing.Švece z Brodku/

-zloději ukradli sochu sv.Jana z výklenku na zvoničce, ze skleněné skříňky z domu čp.3.     Žádnou z ukradených sošek obec zpět nezískala,  přestože vyšetřování krádeže bylo v „rukou“ policie. Proto nechal pan starosta Schön oba portréty namalovat na plechový podklad u amater.malíře v Protivanově u pana Vybírala /náklad činil 3 tis.Kčs, takže opět zdobí výklenek na zvoničce i na domě čp.3 portrét sv.Jana.

-rovněž byly provedena obnova malby obrazu na domě čp. 45, který svým námětem má i historickou cenu.Vyjadřuje období, kdy obec Ondratice a okolí postihla kolem roku 1780 nemoc cholera.

-proběhla renovace sochy sv.Panny Marie stojící při vjezdu do obce a to na náklady rodiny Frysovy z čp. 13

-byla provedena nová malba „Andílka“ při cestě směrem do Brodku, orámování provedla fi. Alda  –malbu provádí lidový malíř z Protivanova p.Vybíral nákladem 3.500,- Kč

- na opravu farního kostela do Brodku přispívá OÚ částku 10 tis.Kč

-v roce 1998 je pro občany obce snížen poplatek za odběr veřejné vody od VaK Prostějov o 25% /v důsledku čerpání vody z vrtů, které jsou na k.ú.obce Ondratice a mnoho občanů nemá ve svých studních vodu/Rok  1999:- od 1.1.1999 jsou poslanci obecního zastupitelstva měsíčně odměňováni takto:starosta obce 2.600,- hrubého, místostarostka 1.800,- hrubého, předsedové komisí 300,- hrubého /částky jsou v Kč/

- obec prodává akcie Jihomoravské energetiky v počtu 208 ks za 1 310 400,- Kč

- od roku 1999 schvaluje obecní zastupitelstvo  vyplácet fin.příspěvek při narození dítěte ve
výši 5.000,- Kč Podmínkou je, aby matka dítěte v den porodu byla trvale hlášena k pobytu v obci Ondratice. Tato částka není nároková.

-Jednota Prostějov již neprodává potraviny v místní prodejně a prodej přebírá družstvo Včela Praha.

- vedoucí pískovny Ondratice /p.Pavel Novák/ sponzoruje kopírku pro potřeby OÚ Ondratice v částce 24.000,- Kč.

- nenávratné půjčky od státu byly poskytnuty na stavby a rekonstrukce domů majitelům v čp. 8, 13, 99, 124 a 178.

- probíhá rekonstrukce v celé budově OÚ /výměna starých rozbitých oken za nová plastová okna, rekonstrukce  střechy na celé budově, instaluje se plynové topení  v prostorách budovy v 1.patře atd./

- prodej akcií Jih.plynár.společnosti v počtu 89 ks

 

Rok 2000:-rok 2000 začíná Tříkrálovou sbírkou /organizuje Charita Prostějov/ v obci. Od občanů se vybralo
6.508,- Kč, tato částka se odevzdala organizátorovi akce.

-počasí- od dubna neprší a je velmi sucho

- v listopadu r. 2000 se konají volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev krajů. Výsledky: do Senátu ČR hlasovalo v obci Ondratice – Jan Kavan 56 hl., Robert Kolář 41 hl.,

- rozpočet obce pro r.2000 je:/čerpání/ příjmy 1 027 000,- Kč, výdaje: 35 tis. Kč platí obec společ. FTL Prostějov na dopravní obslužnost a ztrátovost v osobní dopravě, 10 tis. na koupaliště /za vodu/, 130 tis. na provoz a činnost ZŠ v Brodku, 5 tis. na knihovnu v obci, 20 tis na SPOZ, 399 tis. na komunál.výdaje, 676 tis. na splátku úvěru atd.


- ze dne na den končí prodej potravin v místní prodejně,neboť družstvo Včela Praha dostává okamžitou výpověď od správce konkurzní podstaty za družstvo Jednota Prostějov. V této chvíli nastává velký problém pro OÚ Ondratice, konkrétně pro pana starostu Schöna, jak zajistit
prodej potravin v obodě. Poslanci zastupitelstva obce schvalují na návrh pana starosty Schöna, aby budovu prodejny odkoupil OÚ a následně, aby obec zajistila prodavačku i provoz v prodejně.

- na OÚ se obrátili někteří občané se žádostí o vykoupení části pozemků, které mají směrem k domu čp. 167. Tito občané až v roce 2000 o toto žádají OÚ. Přitom tady vede cesta k domu čp. 167.

- před budovu prodejny potravin jsou dány kontejnery na plat a sklo

- koupaliště je připraveno na letoš. sezonu, prodej občerstvení zajistí stávající nájemce pohostinství na „Obecním“.

- zájezd dětí z Ondratic na sv. Kopeček u Olomouce: u příležitosti svátku dětí pořádá OÚ zájezd pro děti. Akce se moc líbila. Organizace byla ve spolupráci  se SPOZ.

- nová akce SPOZ – přijetí budoucích prvňáčků u starosty obce na OÚ: koncem srpna přišli na obec.úřad budoucí prvňácci s rodiči. Děti dostaly menší dárečky a občerstvení

-veřejná dražba na výši nájemného za prostory pohostinství v přísálí na Obecním: dne 24.9.2000 probíhá veřejná dražba na výši nájemného, za OÚ se zúčastňují dva členové zastupitelstva a starosta obce.
Z místních občanů nepřišel nikdo /i když v hospodě před tím se rokovalo a“hospodských“
bylo několik/. Dražili celkem tři nájemnci – jeden občan z Dobrochova, stávající nájemce Tomáš Dostál /občan obce Dobromilice/ a samotný OÚ v zastoupení p.starosty.

Výsledek dražby je, že výše ročního nájemného činí 12 500,- Kč a stávající nájemce /T.Dostál/ dál bude provozovat pohostinství, neboť nikdo nedal vyšší nabídku.

-OÚ přispěl částkou 1.000.- Kč na vodovodní přípojku k domu čp. 181

- OÚ přispívá částku 50.000,- Kč farnímu úřadu do Brodku u PV na opravu tamního kostela.

- v roce 2000 /ke konci roku/ se podle příslušného zákona  zvyšují odměny poslancům OZ: starosta hrubého 6770,- a místostarostka 5720,- Kč, předsedové komisí 800,-Kč a ostatní členové
zastupitelstva 270,-Kč. /dva roky před komunálními volbami se už od některých členů zastupitelstva, ale i některých občanů objevuje závist na tyto peníze, hlavně ale  těch, kteří se nikdy moc neangažovali pro práci v obci./

 

Rok 2001:


-rozpočet OÚ činí na rok 2001 celkem 1.857.000,- Kč.
V tomto roce vydražil OÚ budovu čp. 34 – jedná se o prodejnu potravin – za 750.000,- Kč

- zastupitelstvo obce schvaluje úvěr ve výši 900.000,- Kč na splácení částky za budovu prodejny a za stávající zásobu zboží

- v tomto roce probíhá celostátní sčítání lidu, domů a bytů. Sčítacím komisařem je p.Helena Kvapilová.

-obec vyplácí příspěvek těm majitelům domů v obci, kteří renovují nátěry venkovních fasád svých domků /nejedná se o dvorní fasády, propočet je stanoven dle plochy prováděných nátěrů/

- na OÚ se řeší sousedský spor, jedná se o slovní napadání
jednoho souseda majitelky domu čp. 23, příslušná komise navrhuje usmíření obou stran


- nákladem 400 tis. Kč je provedena úprava vozovky směrem od OÚ k části obce „Hladišovsky“

-prodejna potravin nese název „Luna“, prodavačkou je p.ŘíhováMarie, účetnictví prodejny zpracovává p.Helena Kvapilová na počítači, který je ovšem umístěn v budově OÚ.

- nákladem cca 480 tis Kč je provedena instalace v počtu 14 ks nových světel v obci a je položen v zemi i kabel veřejného osvětlení přes obec.

- na obec je podána žádost fi.Farmatex a.s. Litomyšl o rozšíření chovu prasat a to ZOS Brodek. Toto rozšíření by se mělo provést v budově bývalého kravína v Ondraticích. Na veřejném zasedání OÚ dne 9.11.2001 se k tomuto rozvinula všeobecná dizkuze občanů a to
s různými názory na celou akci. Ani poslanci nebyli v názoru jednotni.
Bylo navrženo, aby se nejdříve jednalo se zástupci život.prostředí, hygieny, VaK a ostatních zodpovědných organizací, neboť objekt kravína se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje /vodárny/.

- obec vyplácí farnímu úřadu do Brodku částku 10.000,- Kč na zmírnění dluhu za opravu střechy tamního kostela

- oficiální prodej potravin v prodejně Luna je zahájen dne 29.9.2001, prodejna je v majetku obce, prodavačka je zaměstnancem OÚ

-OÚ /konkrétně p.starosta Schön/zařídil, aby se do obce dovážely obědy pro některé zájemce z řad občanů a to z kuchyně od p.Tomáškové z Brodku. Zájem zpočátku není moc velký.

- průměrný počet trvale hlášených obyvatel v obci se pohybuje od roku1989 až 2001 kolem 340 obyvatel. Za tuto uvedenou dobu byl největší počet obyvatel v roce 1989 a to 386.

 

Rok 2002:

- Zájmová činnost TJ SOKOL Ondratice: tato organizace tradičně vykazuje velmi dobrou práci. Pod vedením předsedy pana Jana Beneše se pořádají sportovní akce /především je to hra stolního tenisu/. TJ SOKOL má 78 členů, z toho je 31 členů z řad mládeže. Členové této organizace svoji činnost provádí především v budově školy,dále se účastní různých turnajů v rámci okresu i kraje, kde členové ondráckého Sokola dosahují velmi pěkných výsledků.

- Od roku 1996 se hraje i tzv. malá kopaná.


- V lednu r. 2002 se organizuje „Tříkrálová sbírka“. Mezi občany občany obce se vybralo
přes 6 tis. Kč.

-   Na OÚ se zakupuje počítač za 43 tis. Kč, který je pro zpracování účetnických dokladů jak OU, tak prodejny potravin.

- Dokončují se výkopy na instalaci nového veřejného osvětlení v obci a položení kabelů
pro místní rozhlas.

-  V  květnu je „Smírná Boho služba“ na Předině v Dobrochově, OU Ondratice přispěl 1000,- Kč na autobus pro občany, kteří se akce zúčastnili.


- V dubnu se vyměňují na části budovy školy stará okna za okna plastová.


- V červnu 2002 se uskutečňuje s místními seniory /ve věku nad 60 let/ beseda. Akci pořádá ve spolupráci se SPOZ Obecní úřad. Všem zúčastněným se beseda líbila a byli spokojeni.

- V  červnu 2002 se konají volby do Parlamentu ČR, celkem je 23 kandidátních listin pro
Olomoucký kraj. K volbám se v obci dostavilo 200 voličů /z počtu 281zapsaných voličů/, kteří dali nejvíce hlasů ČSSD /74 hlasů/.

- V červnu 2002 je opět na OU jednání ohledně přebudování místního kravína na chov prasat.
OU podává zamítavé stanovisko. Dokonce byla mezi občany zorganizována podpisová
akce proti uvedenému záměru.

-  Provoz včetně prodeje občerstvení na koupališti v letní sezoně zajišťuje OU.

Počasi:
–prázdniny začínají velkými vedry, ovšem koncem července se výrazně ochladí a prší. Dokonce jsou velké záplavy na některých místech republiky /např. na blanensku a jinde/

- Na OU se připr avují podklady pro komunální volby, které se uskuteční v listopadu 2002.

- Dobrou činnost vykazují i místní hasiči. Paní A.Zelinková předložila kroniku SDH, kterou vede. V kronice jsou uvedeny všechny akce, které místní SDH konal v letech 1990 až 1999.

- Byla upravena místní komunikace v nákladu 300 tis Kč /úsek mezi domy p.Loučkové a p.L.Beneše, dále úsek kolem domu Fr.Baslíka aj.Muchy/

- Výbojkové zářivky v obci nahradila nová světla /koule/ v nákladu přes 1 mil Kč.

- Tržby v prodejně „Luna“ Ondratice dosáhly výše 2.974.628,- Kč za rok 2002.

- Volby do obecního zastupitelstva obce Ondratice: do zastupitelstva obce postoupili tito kandidáti: za volební stranu č. 1 pan Theodor Schön 157 hlasů, Libuše Grydilová 133 hlasů, Alois Hrdlička 84 hlasů, Pavel Straka 111 hlasů a Jiří Skalička 116 hlasů. Za volební stranu č. 2 postoupili: Jan Ben eš 97 hlasů, Jarmila Hurčíková 104 hlasů. Za volební stranu č. 3 postoupili: Josef Hurčík 87 hlasů, Josef Šrámek 68 hlasů.


- Je zvoleno 9ti členné zastupitelstvo obce Ondratice a to na 4 roky tj. do voleb v roce 2006. Volební komise byla 5ti členná, zapisovatelkou byla Marie Baslíková a předsedkyní volební komise byla Marie Kvapilová.


- Ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva obce se konala dne 14. Listopadu 2002.
Z 9ti členného zastupitelstva byl starostou obce zvolen Theodor Schön /v nejvyšší funkci obce je pan Schön nepřetržitě od roku 1976/, místostarostou byla zvolena Jarmila Hurčíková, předsedkyní finančního výboru byla zvolena Libuše Grydilová a předsedou kontrolního výboru byl zvolen Alois Hrdlička.

- Na veřejném zasedání zastupitelstva obce s občany se schvaluje poplatek za odvoz TDO a to za osobu trvale přihlášenou k pobytu v obci 230,- Kč, poplatek za psa 30,- Kč. Měsíční odměna pro starostu činí 9.800,- Kč, pro místostarostku 8000,- Kč, předsedové výborů měsíčně mají 650,- Kč a ostatní členové zastupitelstva 400,- Kč.

Pohyb obyvatelstva v obci v roce 2002:


-Trvale hlášeni k pobytu v obci k 1.1.2002…………. 347 osob.

 

Pokračování kroniky bude průběžně doplňováno.

Helena Kvapilová
kronikářka obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, pátek 19. 4. 2024
déšť 9 °C 0 °C
sobota 20. 4. slabý déšť 6/2 °C
neděle 21. 4. zataženo 7/0 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/2 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pás s logy

DSO OndraticeOlomoucký krajMAS Hanacký Venkov

loga