Obec Ondratice
Obec Ondratice
Obec Ondratice
Ondratice

Obecní úřad Ondratice

+420 582 370 228

ou@ondratice.cz

Úřední hodiny:
Po: 08:00-12:00, 13:00-16:00
St:  08:00-12:00, 13:00-16:00
          Individuálně po telefonické dohodě.

Postup při hlášení škod. ( Česká pojišťovna )

Česká pojišťovna
Co dělat, když jste utrpěli škodu

 

Ohlastenám vzniklou škodu na telefon841 114 114.

Adresa pro zasílání dokumentů ke škodám je Česká pojišťovna a.s., P.O.BOX 305, 601 00 Brno

Další informace můžete rovněž zjistit na našich webových stránkách www.cpoj.cz

Pořiďte si Seznam poškozených věcí.

Formulář pro pořízení seznamu dostanete na Obecním Úřadě, agenturách ČP nebo na www.cpoj.cz

Pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu poškozených věcí.

Evidujte nákladya práci, které jste vynaložili na likvidaci škody

Tyto prokazatelně vynaložené náklady a práce mohou být součástí náhrady Vaší škody.

Začněte s odstraňováním škody, jakmile to bude možné

Je Vaší povinností předcházet vzniku následných škod. Pokud je to nezbytné, musíte začít tyto práce provádět před příjezdem mobilního technika. (v rámci možností lze provést provizorní zakrytí poškozené stření krytiny pod., aby nedocházelo ke zvětšování a rozšiřování již vzniklé škody – např.zatékáním při následném dešti).

Dokumentujte vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky před prohlídkou naším mobilním technikem

Pamatujte, že škoda na Vašem majetku musí být průkazná. Nezapomeňte tedy na její fotodokumentaci. Máte-li k dispozici digitální fotoaparát, je nejlepší cestou vypálit fotky na CD, které předáte při návštěvě mobilnímu technikovi.

Uschovejte poškozené věci, je-li to možné

Zbytky poškozených nebo zničených věcí (zejména poškozené krytiny) ponechte v místě k následné prohlídce mobilním technikem. Nebude-li to z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů možné, musíte zajistit průkaznost výše škody (např. fotodokumentací) a doložit důvod odstranění těchto věcí (nařízení hygienika, obecní vyhláška apod.)

Připravte sipojistnou smlouvu

Není to pro likvidaci škody nezbytně nutné, ale celý proces to zrychlí a usnadníte práci mobilnímu technikovi při zjišťování výměr Vaší poškozené nemovitosti.

Mobilní technik Vás bude kontaktovat, jakmile to bude možné a dohodnete si termín prohlídky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pás s logy

DSO OndraticeOlomoucký krajMAS Hanacký Venkov

loga