Obec Ondratice
Obec Ondratice
Obec Ondratice
Ondratice

Obecní úřad Ondratice

+420 582 370 228

ou@ondratice.cz

Úřední hodiny:
Po: 08:00-12:00, 13:00-16:00
St:  08:00-12:00, 13:00-16:00
          Individuálně po telefonické dohodě.

Úřední deska - Archiv 2007 - 2010

 

Dokumenty

Vyvěšeno

 

Sejmuto

25. Usnesení z veřejného zasedání z 25. června 2010 25.6.2010   14.7.2010
24. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o zajištění veřejného pořádku 25.6.2010   12.7.2010
23. Veřejná vyhláška -prodloužení vodovodního řádu 18.6.2010   3.8.2010
22. Pozvánka na veřejné zasedání 25.6.2010 18.6.2010   25.6.2010
21. Splašková kanalizace a ČOV - Brodek u Prostějova - Ondratice Závěrečný účet za rok 2009 15.6.2010   1.7.2010
20. Závěrečný účet za rok 2009 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce Ondratice za rok 2009 2.6.2010   10.7.210
19. Záměr na pronájem movitého majetku obce - parcela s vodní plochou 2.6.2010   25.6.2010
18. Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 17.5.2010  
17.6.2010
17. Oznámení o místě a doběkonání voleb do PS ČR 13.5.2010  
1.6.2010
16. Nabídka pozemků volných k pronájmu 8.5.2010  
18.10.2010
15. Rozhodnutí o umístění stavby 30.4.2010  
17.5.2010
14. Jmenování zapisovatele volební komise pro volby PČR 2010 16.4.2010  
1.6.2010
13. Informace o počtu a sídle volebních okrsků VPS 2010 13.4.2010  
1.6.2010
12. Volby 2010 - Stanovení počtu členů volební komise 29.3.2010  
1.6.2010
11. Návrh rozpočtu Mikroregionu Předina na rok 2010 9.4.2010   25.4.2010
10. Závěrečný ůčet Mikroregionu Předina ze rok 2009 9.4.2010   25.4.2010
9. Usnesení z veřejného zasedání obce z 26. března 2010 26.3.2010   12.4.2010
8 Schválený rozpočet obce Ondratice na rok 2010 29.3.2010   15.4.2010
7. Pozvánka na veřejné zasedání 26. března 2010 18.3.2010   25.3.2010
6. Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednámí - "Prodloužení vodovodního řádu Ondratice" 15.3.2010   1.4.2010
5. Záměr obce pronájmu majetku obce, budova č.p. 184 KN 120/1 11.3.2010   26.3.2010
4. Návrh rozpočtu na rok 2010 1.3.2010   25.3.2010
3. Rozpočet Splaškové kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova-Ondratice,svazku bcí na rok 2010 1.3.2010   17.3.2010

2.

Výzva k podání cenové nabídky 21.1.2010   12.2.2010

1.

Usnesení z veřejného zasedání 29. prosince 2009 8.1.2010   26.1.2010

 

------------------------------------2009---------------------------------------- ---------------   -----------

38.

Pozvnka na veřejné zasedání 29.12.2009 21.12.2009   29.12.2009

37.

Cena pro vodné od 1. ledna 2010 2.12.2009   30.12.2009
36. Veřejná vyhláška - FÚ Prostějov 30.10.2009   16.11.2009

35.

Nabídka pozemků k pronájmu -Pozemnkový fond ČR 9.11.2009   15.12.2009

34.

Rozhodnutí - ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice 30.10.2009   17.11.2009

33.

Veřejně prospěšné práce 1.10.2009   2.2.2010

32.

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 6.10.2009 14.10.2009   2.11.2009

31.

E-ON upozornění vlastníkům nemovitostí na povinnosti ze zákona. 11.10.2009   16.11.2009

30.

Výzva z předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů z PRV ČR 7.8.2009   11.10.2009

29.

Nařízení KVS včelí mor 26.5.2009   27.7.2009

28.

Pozvánka na veřejné zasedání 6.10.2009 29.9.2009   7.10.2009

27.

Volby do poslanecké sněmovny 2009 - počet a sídlo volebních okrsků 9.9.2009   25.9.2009

26.

Volby do poslanecké sněmovny - jmenování zapisovatele 5.9.2009   21.9.2009

25.

Volby do poslanecké sněmovny - počet členů 26.8.2009   12.9.2009

24.

Usnesení z veřejného zasedání z 26.6.2009 1.7.2009   20.7.2009

23.

Pozvánka na veřejné zasedání dne 26.6.2009 18.6.2009  

26.6.2009

22.

Veřejná vyhláška - ( vlastníci lesa) 12.6.2009  

31.7.2009

21.

Záměr odprodeje části pozemku 10.6.2009  

26.6.2009

20.

Záměr odprodeje části pozemků 10.6.2009  

26.6.2009

19.

Záměr odprodeje části pozemku 10.6.2009  

26.6.2009

18.

Závěrečný účet obce Ondratice za rok 2008 10.6.2009   26.6.2009

18.

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Ondratice za rok 2008  10.6.2009   26.6.2009
17. Výzva k přihlášení vlastníků - kamenný kříž 8.6.2009   10.12.2009

16.

Volby do Evropského parlamentu 18.5.2009   8.6.2009

15.

Vyměření daně z nemovistí na rok 2009 4.5.2009   8.6.2009

14.

Splašková kanalizace a ČOV Brodek u PV - Ondratice 4.5.2009   20.5.2009

13.

Záměr na pronájem pozemku pro poskytování prodeje sezonního občersvení. 30.4.2009   16.5.2009

12.

Jmenováni zapisovatele okskové komise 25.4.2009   8.6.2009

11.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 21.4.2009   8.6.2009

10.

Závěrečný účet DSO Mikroregion Předina za rok 2008 7.4.2009   22.4.2009

7.

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 25. března 2009 26.3.2009   11.4.2009

9.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - stanovení počtu členů okrskové volební komise 6.4.2009   8.6.2009

8.

Schválený rozpočet obce Ondratice na rok 2009 26.3.2009   12.4.2009

 

OZNÁMENÍ ÚJEZDNÍHO ÚŘADU o hrožených prostorech v měsíci DUBNU 2009 25.3.2009   10.4.2009

6.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelsva obce Ondratice 18.3.2009   25.3.2009

5.

Návrh rozpočtu obce Ondratice na rok 2009 9.3.2009   25.3.2009

4.

Rozpočet svazku obcí Splašková kanalizace a ČOV na rok 2009 27.2.2009   14.3.2009

3.

Mikroregion Předina - návrh rozpočtu na rok 2009 19.2.2009   6.3.2009

2.

Rozhodnutí-stavební povolení 22.1.2009   9.2.2009

1.

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 29. prosince 2008 7.1.2009   23.1.2009

 

------------------------------------2008---------------------------------------- -----------   -----------

46.

Obecně závazná vyhláška 2/2008 (komunální odpad) 30.12.2008   19.1.2009

 

Cena vodného od 1.ledna 2009 30.12.2008   2.2.2009

45.

Pozvánka na veřejné zasedání dne 29.12.2008 21.12.2008   29.12.2008

 

Ohrožené prostory- LEDEN 2009  22.12.2008   3.2.2009

44.

Pronájem části movitého majetku obce - části pozemku pč. 831/1 12.12.2008   29.12.2009

43.

pronájem části nemovitosti v majetku obce čp.31.pdf 12.12:2008   29.12.2009

42.

Pronájem části nemovitosti v majetku obce - čp. 91 12.12:2008   29.12.2009

41.

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahíjení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 5.12.2008   21.12.2009

 

Ohrožené prostory prosinec 2008 28.11.2008   1.1.2009

38.

Oznámení voličům 2.10.2008   20.10.2008

39.

Usnesení ze zasedání z 3.10.2008 6.10.2008   23.10.2008

37.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 3.10.2008 26.9.2008   3.10.2008

35.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v Ondraticích pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konaných 2.9.2008   17.10.2008

34.

Rozhodnutí o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby 18.8.2008   17.10.2008

 

Připomínkové řízení k jízdním řádům autobusové dopravy 8.9.2008   9.10.2008

36.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 6.9.2008   17.10.2008

33.

Veřejná vyhláška - Vydání územního plánu Ondratice 15.8.2008   2.9.2008

32.

Veřejná vyhláška - Finanční úřad Prostějov 31.7.2008   18.8.2008

31.

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 28.7.2008 31.7.2008   15.8.2008

30.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 27.7.2008 20.7.2008   28.7.2008

29.

Oznámení o zahájení projednávání návrhu Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 11.7.2008   28.8.2008

28.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí 11.7.2008   28.7.2007

27.

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 26. 6. 2008 31.7.2008   15.8.2008

26.

Veterinární správa 20.6.2008   20.9.2008

24.

Oznámení o zveřejněném návrhu Plánu oblasti povodí Moravy 11.6.2008   16.7.2008

23.

Veřejná vyhláška-Oznámení řízení o územním plánu Ondratice 11.6.2008   16.7.2008

25.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2008 20.6.2008   27.6.2008

22.

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 30. 5. 2008 5.6.2008   23.6.2008

21.

Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova-Ondratice-Oznámení o pokračování 3.6.2008   1.7.2008

20.

Oznámení o uložení písemnosti - Stavební povolení Crax v. o. s. 2.6.2008   18.6.2008

19.

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Splašková kanalizace a ČOV - Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí 30.5.2008   16.6.2008

18.

Závěrečný účet DSO Mikroregion Předina za rok 2007 29.5.2008   13.6.2008

17.

Pozvánka na veřejné zasedání dne 30.5.2008 23.5.2008   2.6.2008

16.

Závěrečný účet obce Ondratice za rok 2007 13.5.2008   29.5.2008

11.

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 4/2008 z 20.3.2008 31.3.2008   11.6.2008

15.

Dražební vyhláška 5.5.2008   11.6.2008

14.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením a pozvání k ústnímu jednání 23.4.2008   30.5.2008

13.

Návrh rozpočtu svazku obcí Splašková kanalizace a ČOV na rok 2008 18.4.2008   30.5.2008

10.

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. 25.3.2008   10.4.2008

12.

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 28. března 2008 4.4.2008   21.4.2008

 

       

8.

Návrh rozpočtu obce Ondratice na rok 2008 10.3.2008   28.3.2008

7.

Veřejná vyhláška- Zásady rozvoje olomouckého kraje 3.3.2008   21.3.2008

9.

Pozvánka na veřejné zasedání 28.3.2008 20.3.2008   28.3.2008

6.

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti 19.2.2008   7.3.2008

3.

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj 25.1.2008   7.3.2008

5.

Usnesení z veřejného zasedání z 8 února 2008 13.2.2008   29.2.2008

4.

Pozvánka na veřejné zasedání 8. února 2008 1.2.2008   8.2.2008

1.

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 28.12.2007 4.1.2008   21.1.2008

2.

Oznámení o vystavení a společném jednání územního plánu Ondratice 11.1.2008   18.2.2008

 

-----------------------------------------2007------------------------------------- -----------   -----------

 

Nařízení K.V.S. Olomouc č. 22/2007- varroaza včel 10.10.2007   4.1.2008

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 28.12.2007 21.12.2007   4.1.2008

 

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 4.10.2007   4.1.2008

 

Usnesení z veřejného zasedání z 26.10.2007 15.11.2007   2.12.2007

 

Obecně závazná vyhláška obce Ondratice č. 2/2007 30.10.2007   19.11.2007

 

Obecně závazná vyhláška obce Ondratice č. 1/2007 30.10.2007   19.11.2007

 

Pozvánka na veřejné zasedání 18.10.2007   30.10.2007

 

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU O VÝPŮJČCE OBECNÍCH POZEMKŮ 10.10.2007   30.10.2007

 

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí ( Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice) 23.9.2007   18.10.2007

 

Veřejná vyhláška - Souhlas s umísněním stavby 15.8.2007   23.9.2007

 

Usnesení z veřejného zasedání z 10.8.2007 20.8.2007   21.9.2007

 

Pozvánka na veřejné zasedání 10.8.2007 3.8.2007   20.8.2007

 

Oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami k připomínkám veřejnosti. 20.4.2007   25.9.2007

 

Splašková kanalizace - Usnesení o přerušení řízení 3.8.2007   23.9.2007

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Ondratice 1.6.2007   7.8.2007

 

Územní souhlas - vodovodní přípojka 27.6.2007   7.8.2007

 

Pozvání k ústnímu jednání Splašková kanalizace a ČOV 28.5.2007   27.6.2007

 

Výzva k přihlášení vlastníků - stavba drobné architektury 8.6.2007    

 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ONDRATICE 8.6.2007   27.6.2007

 

Zpráva o přezkoumání haspodaření obce Ondratice za rok 2006 23.5.2007   27.6.2007

 

Oznámení o zahájení projednávání ÚPP-Studie ochrany před povodněmi na území olomouckého kraje 14.5.2007   27.6.2007

 

Závěrečný účet obce Ondratice za rok 2006 23.5.2007   27.6.2007

 

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Splašková kanalizace a ČOV-Brodek u Prostějova-Ondratice, svazek obcí za rok 2006 20.4.2007   14.5.2007

 

Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání-Splašková kanalizace a ČOV 20.4.2007   14.5.2007

 

Požární řád obce 28.3.2007   20.4.2007

 

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 23.3.2007 2.4.2007   20.4.2007

 

Rozpočet 2007 28.3.2007   20.4.2007

 

Návrh rozpočtu na rok 2007 6.3.2007   24.3.2007

 

Rozpočet svazku obcí Splašková kanalizace a ČOV na rok 2007 15.3.2007   2.4.2007

 

Oznámení o uložení písemnosti SU/260/2007 - Tom 21.2.2007   16.3.2007

 

Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku Mikroregionu Předina 21.2.2007   16.3.2007

 

Cena vodného od 1. ledna 2007 12.12.2006   9.2.2007

 

Koncept územního plánu voj. újezdu Březina 5.1.2007   9.2.2007

 

Veřejná výzva.doc 3.1.2007   21.1.2007

 

VÝŠE POPLATKŮ, ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ.doc 3.1.2007   -

 

Obecně závazná vyhláška - popel 2006.doc 29.12.2006   13.1.2007

 

Obecně závazná vyhláška - poplatek ze psů.doc 29.12.2006  

13.1.2007

Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu - VÝZVA účastníkům Eduard Konečný

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu - VÝZVA účastníkům René Konečný

Volby do zastupitelstev obcí - počet členů v zastupitelstvu, počet volebních okrsků

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu - Eduard Konečný

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu - René Konečný

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 2. KOLA VOLEB DO SENÁTU

POZVÁNKA - USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
jasno 25 °C 14 °C
středa 26. 6. polojasno 23/14 °C
čtvrtek 27. 6. jasno 22/12 °C
pátek 28. 6. slabý déšť 22/11 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pás s logy

DSO OndraticeOlomoucký krajMAS Hanacký Venkov

loga